Debatt

Sjukvård för äldre bör prioriteras

Debatt Osteoporosföreningen i Jönköpings län har skickat in en debattartikel där de äldres sjukvård är huvudämnet.

”Seniorhälsa – Framtidens utmaning
Nu är det dags att förebygga ohälsa bland länets seniorer.  Länets Osteoporosföreningen efterlyser en tydlig strategi för aktivt främjande av äldres hälsa.

Andelen äldre i befolkningen ökar och glädjande når allt fler riktigt höga åldrar. Att bli äldre behöver inte innebära försämrad hälsa, överdrivet medicinerande och sänkt livskvalitet men befolkningsutvecklingen medför utmaningar.

Tidig identifiering av risker för ohälsa och hälsofrämjande insatser behöver betonas mycket tydligare! Det handlar inte enbart om pengar, det handlar om struktur, organisation och inte minst om vilja! Möjligheten för den enskilde att påverka sin hälsa är stor. Flera av våra folksjukdomar kan förebyggas, även osteoporos(benskörhet).

I länets Osteoporosförening är vi medvetna om att onödiga frakturer fyller sjukhusen och att patienter med osteoporosfrakturer upptar flest vårddygn efter stroke på svenska sjukhus. Det innebär 450 000 vårddagar per år, en svindlande siffra! Detta vill vi var med att ändra på genom ett länsövergripande hälsoprogram för seniorer.  I Sverige har vi ett unikt system med MVC (Mödrahälsovård)och BVC (barnhälsovård), skolhälsovård, ungdomsmottagningar, studenthälsa och företagshälsovård men vi saknar en Seniormottagning med tillgång till förebyggande hälsovård efter den yrkesverksamma tiden!

I en framtida Seniormottagning erbjuds riktade hälsokontroller enligt fastställda intervaller med kartläggning av hälsorisker, motivering till livsstilsförändring och erbjudande av stödåtgärder inom specifika behovsområden. Vi föreslår hälsokontroller vid Seniormottagningen med start från 70 års dagen i.s.m. redan etablerade hälsosamtal med utrymme att identifiera den enskildes upplevda hälsa och ge individuell coachning samt erbjuda vaccinationer enligt fastställt vaccinationsprogram. Det är aldrig för sent att främja en god hälsa! ”

Osteoporosföreningen i Jönköpings län 2018-07
Margareta Lindahl
Birgit Strömgård Belfrage
Gunvor Runesson

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *