Debatt

Ska folkbildningen offras för borgliga skattesänkningar

Debatt ABF har skrivit en debattartikel som publiceras här i sin helhet: En genomsnittlig dag deltar närmare tiotusen personer i studiecirklar och kulturprogram i ABF:s regi runt om i vårt avlånga land.

ABF bedriver folkbildningsverksamhet i alla svenska kommuner. Närmare 200 000 personer deltar i minst en studiecirkel varje år, och miljontals svenskar deltar i något av våra mer än 100 000 kulturprogram. Tillsammans med övriga nio studieförbund har vi en bred förankring i hela samhället, och spelar en helt central roll för att göra kultur och bildning tillgängligt för alla – oavsett vilken bakgrund man har eller var i landet man bor.

Folkbildningsarbetet har haft ett brett politiskt stöd till följd av dess centrala roll för att stärka människors möjlighet att söka kunskap under hela livet. En offentlig medfinansiering av studieförbundens viktiga bidrag till att bevara och utveckla demokratin har setts som en självklarhet för många – på båda sidor om blockgränsen. Tyvärr ser det synsättet ut att förändras. Det är med oro vi ser att flera oppositionspartier nu föreslår kraftiga nedskärningar i folkbildningsanslagen.

Sverigedemokraterna vill sänka de generella stöden till folkbildningen med 770 miljoner kronor. Moderaterna och Kristdemokraterna vill också sänka de generella stöden, men med lägre summor. Moderaterna och Sverigedemokraterna vill slopa satsningen på svenska från dag ett, vilket innebär en neddragning för studieförbunden med 170 miljoner kronor. Liberalerna vill slopa satsningen på att stärka föräldrars delaktighet i lärandet, vilket innebär en neddragning för studieförbunden med 50 miljoner kronor.

Liberalerna avvisar även regeringens satsning på nya platser i folkhögskola, vilket innebär en neddragning för dem med 380 miljoner kronor. De pengar som tre borgerliga partier och Sverigedemokraterna vill använda för att sänka skatten, skulle tas från verksamheter som behövs mer än någonsin. Det handlar om språkträffar, svenska från dag 1 och vardagssvenska för asylsökande som förberedande insatser för att komma in i den svenska arbetsmarknaden. ABF arrangerar datacirklar i datakunskap, säkerhet och trygghet för länets pensionärer, vem lär annars ut dessa kurser till 300 pensionärer i Tranås som nu känner sig tryggare i den digitala världen?

Det handlar om samtalsträffar med ensamkommande, att bilda Nya Folkets Hus i bostadsområden och driva målarcirklar i Mullsjö där många barn fortfarande står i kö. ABF driver sommarverksamhet i samtliga prioriterade områden i Jönköpings kommun, samverkar med fantastiska lokala föreningar och startar ledarutbildningar för unga vuxna i socioekonomiskt utsatta områden. Studieförbunden är de största kulturutövarna i länet idag som ger människor i stora och små samhällen chansen att ta del av ett kulturutbud de aldrig hade kunnat ta del av utan oss. Det är verksamheter som planterar frön och som gör skillnad i det långa loppet.

Att folkbildningen betraktas som en onödig utgift snarare än som en unik resurs för samhället är beklagligt. För vår verklighet är en annan. Vi ser hur studieförbundens verksamhet varje dag bidrar till att uppfylla statens syften med sitt stöd – att stödja verksamhet som stärker demokratin, att göra det möjligt för fler människor att förändra sin livssituation, att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån och att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Det är beklagligt att flera riksdagspartier vill offra ett världsunikt demokratiskt verktyg till förmån för stora skattesänkningar i en tid när behovet av kunskap, bildning, dialog och mötesplatser är större än på väldigt länge. Vi vill därför uppmana samtliga riksdagsledamöter från Jönköpings län att kontakta något av studieförbunden och ta del av den verksamhet som bedrivs. Studieförbundens arbete handlar om att göra demokrati, bildning och kultur tillgänglig för alla.

Thomas Strand Helén Pettersson Ordförande ABF Jönköpings län Ordförande ABF Förbundet

Taggar

Dela


1 reaktion på Ska folkbildningen offras för borgliga skattesänkningar

Äntligen en röst för att stärka kulturens ställning. Som gammal folkbildare blir jag ledsen : angreppen på riksplanet, neddragning på biblioteken här och annorstädes. SD förvånar mig inte, men var finns stolta socialkonservativa,bildningsliberaler mfl ? Är det månne plånboken den enda bok de numera öppnar? Undrar PRO- Göra

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *