Debatt

SSU debatterar EU-val

Debatt "Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Trots att EU för många av oss kan kännas långt bort och abstrakt så är det ett val som är viktigt för Sverige".

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Trots att EU för många av oss kan kännas långt bort och abstrakt så är det ett val som är viktigt för Sverige. Hälften av de beslut som fattas i svenska kommuner och landsting påverkas direkt eller indirekt av beslut som fattas i EU. Därför är ditt val och din röst i Europaparlamentsvalet viktig för att forma det samhälle du vill leva i. SSU vill att EU:s fördelar ska komma fler människor till del – och bidra till ett mer jämlikt samhälle.

Dagens Europa ser väldigt annorlunda ut från den kontinent våra mor- och farföräldrar växte upp i. När någon berättar att de behövde söka visum för att komma in i Östtyskland eller hur hög tull det var på att köpa grejer utomlands, blir vi förvånade. Vi har nämligen vuxit upp i en annan verklighet.

Jönköpings län tjänar på att Sverige är med i EU. Omkring 25 procent av regionens löntagare arbetar inom den exportberoende industri- och transportsektorn. Handelshinder vore förödande för den lokala arbetsmarknaden och skulle leda till ökad arbetslöshet. Industriarbetarna skulle drabbas särskilt hårt.

Det betyder dock inte att vi ska ignorera de problem med bland annat social dumping som har uppstått. I många år har oseriösa aktörer missbrukat den fria rörligheten för att dumpa löner och försämra löntagarnas arbetsvillkor. Särskilt åkerinäringen har utsatts för företag som konkurrerat med låga löner och dåliga arbetsvillkor. Det är helt oacceptabelt.

För att få rättvisa villkor inom EU kan inte fackliga intressen och mänskliga rättigheter underordnas marknadsmekanismen. EU bör upprätta ett socialt protokoll som klargör att medborgarnas intresse av ett tryggt och rättvist arbetsliv väger tyngre än företagens kortsiktiga vinstintresse.

Att minska klyftorna i Europa idag är inte bara viktigt för jämlikheten, utan är också vårt främsta medel för att sätta stopp för den växande högerextremismen. Därför är det viktigt med ett parti i parlamentet som alltid står på arbetarnas sida, och inte elitens.

SSU är övertygade om att många unga kan engageras i valet. Vi vill nå alla som är

förbannade över att högerextrema krafter växer sig starkare och alla de som tycker att människan ska sättas framför marknaden. Med socialdemokratisk politik har vi möjlighet att faktiskt använda EU för att lösa de utmaningar vi står inför och göra livet bättre för vanligt folk.

Linus Glanzelius, SSUs nationella EP-kandidat

Edvina Palmcrantz, Distriktsordförande SSU Jönköpings län

Taggar

Dela


2 reaktioner på SSU debatterar EU-val

JK, tvärtom stödjer S regeringen utflyttningen. Svenska staten är största ägare i bolaget jag jobbar, de utser styrelserepresentant efter sitt tycke. Det är alltid en S märkt människa utan kunskap om det hen ska besluta om.
För två år sedan startade bolaget ett Irländskt bolag som tagit över en del av verksamheten i Skandinavien, det växer och det enda som håller tillbaka tillväxt i det bolaget är de fackliga organisationer vi har. Svenska staten har inte haft något emot att det Irländska bolaget startats och expanderar med motivationen att Skandinavien är för dyrt att ha anställd personal i. För höga skatter, för höga arbetsgivaravgifter, arbetsrätt, försäkringar och för höga kostnader generellt pga av skatter och avgifter för företaget. S sympatisörer, hur kan er partiledning se sig själva i spegeln? Är de både blinda och tondöva?

Ni nämner ingenting om hur många svenska jobb som har försvunnit inom svensk åkerinäring samt byggbransch. Tack vare det som ni kallar social dumpning. Tusentals lastbilar åker på de svenska vägarna utan att skatta. Våra svenska handlingsförlamade politiker har inte gjort någonting för att få stopp på detta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *