Debatt

Stärk arbetet mot mäns våld mot kvinnor

Debatt Förstärkningen i vårbudgeten för att förebygga och bekämpa mäns våld och förtryck mot kvinnor och barn ger hopp till utsatta i länet. Läs (C)-debatten här

Centerpartiet har varit delaktig i att öka resurserna för att stärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor, prostitution och människohandel. 37 miljoner i vårbudgeten ska gå till att förebygga och bekämpa våld och förtryck under pandemin.

Misshandelsbrotten mot kvinnor ökade i Sverige under 2020 med 3 procent (29 200 anmälda brott). En majoritet (80 %) av misshandelsbrotten mot kvinnor begicks av närstående och andra bekanta gärningspersoner. Under 2020 ökade antalet anmälda våldtäktsbrott mot barn (0–17 år) med 756 brott (+21 %), till 4 300 anmälda brott*

Detta är fruktansvärda siffror och vi kan inte föreställa oss hur de drabbade mått och mår under den här pandemin. Vi vet efter uppgifter från kvinno- tjej- och ungdomsjourerna i Jönköping län att jourerna har skilda förutsättningar för vad de kan erbjuda skyddssökande eftersom kommunerna i länet har olika stor budget för bidrag till dessa. Mycket av arbetet som sker på jourerna är volontärarbete. Vilken hjälp kvinnor och barn kan erhålla beror således på i vilken kommun de bor och vilka handläggare de får på socialtjänsten. Vissa kommuner beviljar bara placeringar för en vecka i taget. Då hamnar vissa utsatta kvinnor och barn i limbo på kvinnojourerna, vilket ger en helt orimlig situation för de drabbade. Oftare idag än tidigare får kvinnorna frågan om de själva kan ordna tillfälligt boende. Ofta har männen inte tidigare domar över sig, men kan ändå utgöra stor fara för kvinnan och barnen. Många av de drabbade har hamnat i ohållbara situationer, utan tillräckligt stöd från samhället.

Förutom satsningen på 37 miljoner går 140 miljoner i vårbudgeten till att stärka civilsamhällets och olika organisationers arbete med att hjälpa barn, människor som utsätts för våld och de mest socialt utsatta i samhället.

Det behövs olika åtgärder för att öka skyddet för våldsutsatta. Vi hoppas att pengarna inom länet bland annat ska kunna gå till att ge tjej- och kvinnojourer möjlighet till mer långsiktigt arbete. Bäst vore möjligheten till flerårsbudgetar för att bättre kunna planera framåt, både för stödinsatser till kvinnor och barn och för förebyggande insatser. Det är också viktigt att kompetensen om mäns- våld mot kvinnor generellt ökar, inte minst bland de som möter barn, exempelvis personal i förskola och skola i sjukvården etc.

Kommuner bör också direkt kunna säkra upp så att barn som är placerade på kvinnojourer garanteras förskola och skolgång direkt, även om de kommer från andra kommuner. Därför är det glädjande att Centerpartiet kunnat bidra till denna satsning i vårbudgeten vilket förhoppningsvis ökar hoppet för utsatta också i Jönköpings län.

*BRÅ: s kriminalstatistik över anmälda brott 2020

Per Eriksson (C), regionråd Region Jönköpings län
Jessica Hagård (C), ersättare regional nämnd arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Carina Linderfalk (C), ersättare regionfullmäktige
Torbjörn Egerhag(C), vice ordförande Jönköpings läns distriktsstyrelse

Taggar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *