Debatt

Statens myndighetsutövning ska inte skilja sig över landet

Debatt Frida Boklund och Helena Fond, Företagarna, debatterar

Det finns stora skillnader i hur Länsstyrelserna tar ställning till ärenden, beroende på vilken länsstyrelse det handlar om. Detta utgör ett problem för demokratin, såväl som för företagen som omfattas av besluten som fattas. I en färsk rapport från Näringslivets Regelnämnd (NNR) presenteras resultatet av en enkätundersökning om regeltillämpningen gällande verksamhetsområden som miljöfarlig verksamhet, strandskyddsdispens och djurskyddkontroll. Rapporten konstaterar att länsstyrelser bedömer samma ärenden på helt olika sätt.

Även handläggningstiderna mellan de olika länsstyrelserna varierade stort, med ett spann mellan 7 och 25 dygn när det rörde sig om auktorisationsärenden för bevakningsföretag. Skillnaderna i handläggningstider menar NNR troligen beror på att länsstyrelserna hanterar tillämpningen av regelverken på olika sätt. Detta är i grunden djupt problematiskt – statens förlängda arm ute i landet måste på ett konsekvent likartat sätt bedöma samma ärenden för att konkurrenskraften inte ska drabba de företag som omfattas av beslut och handläggning på myndigheten.

I Jönköpings län vittnar flera företagare om stora problem med exempelvis långa handläggningstider, såväl som att kommunernas tillämning av olika regelverk utgör en huvudvärk för deras verksamheter. Att då även staten gör avkall på en likvärdig handläggning kring samma beslut gör att förutsättningarna för länets företagare kan bli sämre än de kringliggande länen och underminera konkurrensen. Detta är därför något mycket allvarligt som länsstyrelserna behöver ta tag i omgående. Jönköpings länskonkurrenskraft ska inte drabbas av skillnader i statens tillämpning av regelverk.

Frida Boklund, regionchef Företagarna Jönköpings län
Helena Fond, näringspolitisk expert Företagarna

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *