Debatt

Stoppa privatiseringen av sjukvården

Debatt "Nya satsningar på vårdpersonalen, vårdcentralerna och länets tre akutsjukhus är viktigare än skattesänkningar och privatiseringar!" Läs de socialdemokratiska regionkandidaternas debattartikel här.

Socialdemokraterna säger nej till nya vårdval och privatiseringar inom sjukvården och till privat sjukvårdsförsäkring som ger förtur i vårdkön. Nya vårdval är ett hot mot länets akutsjukhus och skulle dränera sjukhusen på både verksamhet och personal.

Regionalt går Moderaterna till val på att införa nya vårdval inom specialistsjukvården i Region Jönköpings län. Nationellt har Moderaterna lämnat in en motion till riksdagen om ”att möjliggöra privat drift av fler sjukhus och annan vård och omsorg” (motion 2021/22:4775). I Region Stockholm har Moderaternas privatiseringar skapat vårdkaos för invånarna. Så vill vi inte ha det i vårt län!

Moderaternas har redan testat att införa vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin i Region Kronoberg med resultatet att det är lika lång kö som för fyra år sedan. Vi vet alla att det behövs mer resurser till barn- och ungdomspsykiatrin och att då vilja lägga ut sjukvård på ett vårdval är bara en desperat åtgärd för att slippa ta tag i det riktiga problemet.

Först inför Moderaterna nya vårdval som konkurrensutsätter specialistsjukvården och dränerar akutsjukhusen på personal och kompetens. Sedan kan Moderaterna sänka regionskatten med konsekvensen att det inte går att höja lönen för vår egen vårdpersonal och fortsätta investera i akutsjukhusen. Skattepengar kommer gå till företag som tjänar pengar på psykiskt sjuka patienter. Moderaterna behöver ge tydliga besked och svara på följande frågor:

– Vilka akutsjukhus i Sverige vill Moderaterna sälja ut?
– Till vem ska Moderaterna sälja akutsjukhusen?
– Inom vilka områden av specialistsjukvården ska Moderaterna utöka vårdvalet?
– Hur kommer länets akutsjukhus drabbas när Moderaterna inför nya vårdval?

Coronapandemin har visat hur privatiseringar i välfärden har lett till ett försvagat vårdsystem. När det kommer en kris, exempelvis en pandemi eller ett krig, kan inte länets invånare räkna med att privata vårdaktörer kommer att ta ett stort ansvar för sjukvården. Det offentliga och de demokratiskt folkvalda måste ha och ta det samhällsansvaret.

Socialdemokraterna har gett fyra regionala vallöften:

1. Satsa minst 100 miljoner kronor i mer resurser till länets vårdcentraler.
2. Anställa minst 500 fler medarbetare inom hälso- och sjukvården.
3. Satsa minst 100 miljoner kronor på snabbare vård för barn och unga med psykisk ohälsa.
4. Stoppa alla nya vårdval och privatiseringar av länets sjukvård.

Vi får ordning på Sverige genom att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Nya satsningar på vårdpersonalen, vårdcentralerna och länets tre akutsjukhus är viktigare än skattesänkningar och privatiseringar!

Rachel De Basso (S)

Thomas Gustavsson (S)

Desiré Törnqvist (S)

Per Svenberg (S)

Från vänster: Desiré Törnqvist (S), Thomas Gustavsson (S), Rachel De Basso (S) och Per Svenberg (S). Pressbild

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *