Debatt

Stoppa vinstjakten i välfärden

Debatt Socialdemokraterna med Anna Ekström, Ardalan Shekarabi och Thomas Strand debatterar här vinstjakten i välfärden.

Under en lång tid har marknadskrafter tillåtits att få fritt spelrum i välfärden. När privata aktörer släpptes in var tanken att personalens löner och villkor skulle förbättras, att mångfalden skulle öka och att konkurrens mellan skolor skulle leda till bättre kunskapsresultat.

I själva verket har marknadslösningarna skapat fler problem än de löst. Kunskaperna och jämlikheten i skolan har försämrats. De vinstdrivande aktörerna har lägre bemanning, lägre löner och sämre villkor för personalen. Och mångfalden hotas av ett fåtal stora koncerner som tränger ut idéburna alternativ.

Särskilda problem ser vi med vinstjakten i skolan. Vinstjakten gör att resultatet mäts i ägarnas vinster och inte i elevernas kunskaper. Glädjebetyg, en ökad sortering av elever och plötsliga skolnedläggningar är tydliga konsekvenser av vinstjakten. Samtidigt gör skolskoncerner stora vinster – skattepengar som hade kunnat användas till att anställa fler lärare hamnar istället i privata fickor.

Men trots att en stor majoritet av folket, och även borgerliga väljare, vill stoppa vinstjakten röstade de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna nej till regeringens förslag att stoppa vinstjakten i skolan och omsorgen. Men vi ger oss inte. Vi går till val på att stoppa vinstjakten i välfärden. En viktig del i detta handlar om att se till att skolan i alla avseende handlar om elevernas kunskap – inte om företagens vinster. Därför tar vi nu ytterligare steg för att stoppa vinstjakten och marknadsstyrningen i skolan:

 1. Stopp för vinstjakten i skolan
  Vi vill sätta stopp för vinstjakten i skolan. Vi vill kraftigt begränsa vinsterna, vinstincitamenten och dess effekter i skolan.
 2.  Stopp för nya vinstdrivande skolor 
  Fram tills vinstjakten är stoppad och vinsterna, vinstincitamenten och dess effekter i skolan kraftigt begränsats vill dessutom sätta stopp för nya vinstdrivande skolor. Samtidigt vill vi underlätta etableringen av idéburna skolor.
 3.  Gemensam antagning till alla skolor
  Föräldrar och elever ska kunna välja skolor – men skolor ska aldrig kunna välja elever. Vi vill införa en gemensam antagning till alla skolor som gör det omöjligt för skolor att välja bort elever. Vi vill även avskaffa kötid som urvalskriterium till friskolor – ingen ska behöva ställa sitt barn i kö redan på BB för att ha en chans att komma in på en viss friskola.
 4.  Ny skolpeng som fördelar resurser efter behov
  Vinstdrivande skolor har oftare mindre kostnadskrävande elever som är mer studievana och självgående i skolarbetet. Dagens skolpengssystem överkompenserar ibland dessa skolor, vilket skapar utrymme för stora vinster. Vi vill därför ändra skolpengen så att resurser till skolor i högre grad ges efter elevernas behov.

Därutöver vill vi också införa ett förbud mot otillbörlig skolreklam och fortsätta ta krafttag mot glädjebetygen. Svensk skola ska präglas av kunskapstörst, inte av vinsthunger.

Valet 2018 blir en folkomröstning om svensk välfärd. De borgerliga partierna och Sverigedemokraterna försvarar obegränsade vinster i välfärden. Vi Socialdemokrater vill istället att medborgarnas skattepengar ska användas till fler lärare och undersköterskor. Valet är ditt.

Anna Ekström (S)
Gymnasie- och kunskapslyftsminister

Ardalan Shekarabi (S)
Civilminister

Thomas Strand (S)
Riksdagsledamot från Jönköpings län

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *