Debatt

Utveckla primärvården och sjukhusen

Debatt I december 2020 antog ett enigt regionfullmäktige en plan för att möta framtidens behov av hälsa och sjukvård 2020 – 2030. Läs M-debatten här

Alla partier står bakom detta strategidokument där en av de sex övergripande strategierna är att primärvården utgör basen och att specialiserad och högspecialiserad diagnostik och sjukhusvård finns tillgänglig när den behövs. Målet är bästa möjliga hälsa hos hela befolkningen och en bättre och jämlik vård – ”Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och på det sätt jag behöver”.

Den förskjutning mot primärvården som pågår i Sverige och i vår region står Moderaterna helt bakom. Vi behöver fortsätta utveckla primärvården, den ska ha hög tillgänglighet och med patienten i centrum som fokus. Det innebär då samtidigt att specialistsjukvården måste göras mer tillgänglig för primärvården. Målbilden är att stimulera utveckling av arbetssätt där exempelvis läkaren på din vårdcentral, i samband med ditt besök, kan koppla upp sig mot specialisten på något av våra sjukhus samtidigt som du är med i samtalet. Handläggningen kan underlättas på flera sätt, ex att ställa diagnos, minska antalet remisser och därmed minska väntetiden för dig som patient.

På regionens tre sjukhus görs stora investeringar över tid, satsningar som Moderaterna står helt bakom. Både Värnamo och Höglandssjukhuset i Eksjö har fått helt nya enheter för operation och intensivvård, de mest moderna i landet. På Ryhov har en miljardsatsning med nya lokaler för vård- och mottagningsavdelningar samt utbildningsverksamhet tagits i bruk under det gångna året. Satsningar fortsätter och sammantaget står vi väl rustade inför framtiden.

Nyligen togs också beslut i regionens nämnd för folkhälsa och sjukvård om en definition av akutsjukhus i regionen, ett beslut Moderaterna står bakom och innebär en nivå som motsvarar dagens organisation.

För att vara hållbara och framgångsrika i ett längre perspektiv behövs fortsatt utveckling, inte enbart bevarande av akutsjukhusen.

Det handlar om nya arbetssätt, ny teknik, digitalisering, att vara tillgänglig gentemot primärvården. Den största utmaningen är dock kompetensförsörjningen. Det är stor konkurrens idag inom vårdområdet vilket på vissa områden innebär stora svårigheter att hitta personer som också är villiga börja arbeta på våra sjukhus och andra enheter. Det behövs ett hårt och långsiktigt arbete för att åstadkomma en attraktiv arbetsplats dit folk vill söka och stanna kvar på.

Därför har Moderaterna under mandatperioden i våra budgetförslag gjort betydligt större satsningar på personalen, än styrande koalition, för att komma upp i lönenivåer jämfört andra regioner. Det är nödvändiga satsningar för att säkra en god och jämlik vård i framtiden.

För Moderata regiongruppen

Thomas Bäuml
2-e vice ordförande i nämnden för folkhälsa sjukvård

Gunnel Svensson
Ersättare i nämnden för folkhälsa sjukvård

Lisbeth Andersson
Ledamot i nämnden för folkhälsa sjukvård

Magnus Berndtzon
Ersättare i nämnden för folkhälsa sjukvård

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *