Debatt

V-debatt om sjukhusen

Debatt Mikael Ekvall (V) debatterar centraliseringsiver kring sjukhusen i länet.

Centraliseringsiver dränerar våra länsdelssjukhus

Värnamo sjukhus. Arkivbild

Träning ger färdighet, du har hört det förut. Men troligtivs har du inte hört mer än ensidiga floskler och som bekant skramlar ju oftast tomma tunnor högst. Många politiker, däribland en enig riksdag och de allra av flesta regionpolitikerna i vårt län, vill att den kirurgiska vården centraliseras till färre sjukhus.

Huvudorsakerna till detta är främst två: Dels tror man att det är en samhällsekonomisk vinst, dels lever man under föreställningen att resuttaten faktiskt blir bättre. Men slutsatserna drar politikerna på mycket tveksamma grunder, troligtvis mer tveksamma än de själva inser. Nu har Socialstyrelsen också fått ett tydligt uppdrag, att så snabbt som möjligt koncentrera den kirurgiska vården, inte minst den högspecialiserade.

Alltihopa bottnar i en statlig utredning, där syftet nära nog går att beskriva som ett beställningsjobb, som visar att det går att rädda 500 människoliv årligen genom att centralisera stora delar av den kirurgiska vården. Men utredningen är ur forskningssynpunkt mycket svag och bör rent av diskvalificeras.

Några av svagheterna i utredningen är bland annat tvivelaktiga mätmetoder, fiffel med urvalet och att döda patienter räknas flera gånger. Dessutom är utredningen i stora drag direkt missvisande. Patienter som ligger på sin dödsbädd och som får enklare kirurgi dör ofta en kort stund efteråt, inte på grund av att kirurgin är utförd felaktigt utan just därför att patienten redan var döende.

Eftersom en stor del av den här kirurgin görs på mindre sjukhus så drabbas de hårt rent statistiskt av de tvivelaktiga mätmetoder som utredningen ägnar sig åt. Utredningen tar heller inte hänsyn till vare sig diagnos eller prognos.

Men det finns kritiker, flera forskare sågar den statliga utredningen. Sedan länge finns det också många kirurger i vår egna region som varnat för de skadliga bieffekterna som uppstår vid denna form av centraliseringar. Men ofta har de viftats bort med svepanklagelser om att de bara bryr sig om sin egna arbetssituation.

Det är dags att vi lyssnar på de kritiker som finns annars finns det en stor risk att vi permanent skadar en sjukvårdskedja som idag fungerar mycket bra. Eller som det tidigare sagts i debatten, just nu försöker vi laga något som inte är trasigt.

Förutom att det inte finns belägg för att centraliseringar av kirurgisk vård ger bättre resultat, undantaget vid mycket sällsynta diagnoser med små volymer där faktiskt till och med rikscentra kan vara ett alternativ, så finns det också några tydliga baksidor med att centralisera för mycket av den kirurgiska vården.

Väntetiderna riskerar att bli långa och att gå med cancer flera månader i onödan är aldrig bra. Dessutom behöver ett sjukhus både spets och bredd. Utförs inte flera olika sorters planerade ingrepp på ett sjukhus vad händer då när ett akut behov uppstår och det inte längre finns någon med kompetens att utföra den akuta kirurgin, exempelvis i samband med en förlossning eller en trafikolycka. Här finns det en risk att patienters liv offras på centraliseringsbordet. Saknas spetsen på ett sjukhus finns det en överhängande risk att akutmottagningar i längden får klappa ihop och stänga. Detta vore förödande för länets invånare och för alla politiker som hävdar att de vill ha tre akutsjukhus i regionen.

 

Mikael Ekvall (V)

Slutligen, visst behöver kirurger träna. Men träning går att få genom att göra likartade ingrepp. Kirurgi är något av ett skråyrke där yngre lär sig av de äldre därför behövs spetskompetensen mer än någonsin på alla våra tre sjukhus om vi ska kunna kompetensförsörja dem i framtiden. Och visst finns det mycket avancerad kirurgi där centralisering kan vara nödvändig, men då handlar det om mycket små nationella volymer och ändamålet skall vara väl belagt genom adekvat forskning och beprövad erfarenhet. Men istället vill man centralisera andra kirurgiska ingrepp så som ändtarmskirurgi där volymerna utan tvekan redan idag räcker till för att behålla kompetensen på alla våra sjukhus.

Ta ett steg tillbaka, sondera forskningsterrängen, efterfråga nya studier och låt inte påtryckningar från Socialstyrelsen komma i vägen. Sluta dränera våra akutsjukhus.

Mikael Ekvall (V)
Gruppledare, Vänsterpartiet
Region Jönköpings län

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *