Debatt

Vad är klimatsmart mat, eller ska vi kalla den hållbar mat?

Debatt Svenska bönder tar hänsyn till de förutsättningar marken vi brukar har. Oavsett om vi har kor eller odlar spannmål. Läs insändaren från LRF;s regionstyrelse

Man kan välja att se hållbarhet från flera synvinklar. Mängd koldioxidutsläpp är en av dem. I de flesta rapporter som berör mat och klimat är det den enda uträkning som görs. Att de visar globala siffror och inte gör skillnad på olika produktionsformer har vi sett att väldigt många människor reagerat på senaste veckorna. Ska vi tro de rapporterna bör vi enbart äta växtbaserat protein, men om vi tittar på förutsättning för biologisk mångfald och öppna landskap blir resultatet ett annat.

Våra naturbetesmarker och betande mular är en förutsättning för denna artrikedom, något som är en förutsättning om Sverige ska nå miljömålen om ett rikt odlingslandskap. Kanske ska vi bara äta protein från svenskt nötkött?

Hållbarheten i det svenska jordbruket som arbetsplats är hög. Med högt satta regler för arbetsmiljö, villkor och löner. Det finns stor kunskap om hur jorden ska användas och hur djuren ska skötas. Teknik för att göra arbetsmoment mindre slitsamma, och med högre precision utvecklas hela tiden.

I Sverige har vi en säker livsmedelsförädling.  Även här med bra arbetsvillkor och mycket kunskap. Absolut med hållbarhetsfokus i alla led.

Personen som handlar maten har stor makt. Att välja närproducerade, svenska varor är att välja fördelar inom många områden. Låga utsläpp, stor djur- och miljöhänsyn och schyssta villkor för de som arbetar i produktionen. På importerad mat, som står för ungefär hälften av vad vi äter, har vi oftast ingen insyn i hur produktionen går till.

Den som i slutändan ska tillaga maten har ett av de största ansvaren. Det behövs en planering av mängd och tillagningstidpunkt. Alldeles för mycket mat kastas i onödan.

Svenska bönder tar hänsyn till de förutsättningar marken vi brukar har. Oavsett om vi har kor eller odlar spannmål. En hållbar livsmedelsproduktion tar hänsyn till så många fler parametrar än co2. Debatten om maten och hållbarhet måste nyanseras, och hitta fler infallsvinklar. Först då kan vi få en klimatsmart och hållbar måltid.

Karin Nalbin,
Regionstyrelsen LRF Jönköpings län

Taggar
LRF

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *