Debatt

Vården behöver en bättre grundbemanning

Debatt De besparingar som alliansledningen i Region Jönköping län har genomfört har gjort att hälso- och sjukvården befinner sig i ett ytterst kritiskt läge. Läs hela insändaren från regionpolitikern här.

För lite personal inom vården gör att det blir bristande samverkan mellan yrkesgrupper som i sin tur medför stressiga arbetsförhållanden och dålig arbetsmiljö. Försämrad arbetsmiljö påverkar även vårdpersonalens fritid och framkallar sjukskrivningar.

Vi socialdemokrater som sitter i opposition vill ha mandat att förändra detta efter höstens val. För att förbättra arbetsmiljön för vårdpersonalen vill vi göra följande åtgärder:

  • Bättre grundbemanning

Rekryteringen av nya medarbetare behöver ske mer kontinuerligt. Alla verksamheter ska ha en tillräcklig grundbemanning. Personalen ska hinna introducera nya medarbetare, ta hand om praktikanter och klara av tillfällig sjukfrånvaro. Hyrpersonalen behöver fasas ut och ersättas med mer egen personal.

  • Bättre samverkan

Samverkan mellan hälso- och sjukvårdspersonalen och mellan olika sjukvårdsteam behöver ses över och utvecklas. Likaså behövs en översyn av hur samverkan ser ut mellan olika yrkesprofessioner vid behandling inom slutenvård och vid utskrivning från sjukhuset till hemmet.

  • Ta vara på befintlig vårdpersonal

Personal som går på längre vikariat bör tillsvidareanställas, hellre ”överanställningar” än för lite personal. De anställda behöver valideras för att kunna vidareutbildas för att sedan klara nya vårduppgifter. De som är på väg att pensioneras ska erbjudas att stanna några år till.

  • Vårdplatser efter behov

För få vårdplatser skapar stress hos personalen. Anställda behöver då leta efter plats på sjukhuset och patienter riskerar att skickas iväg i förtid. Förutom en sämre arbetsmiljö innebär det ett hot mot patientsäkerheten.

  • Rätt använd kompetens

Att rätt personal ska användas på rätt sätt har högsta prioritet. Läkarna, sjuksköterskorna, undersköterskorna och servicepersonalen ska göra det som de är utbildade till och anställda för. Här krävs ett ökat fokus för att komma rätt med rollfördelningen.

Nena Stamenkovic (S)
Regionpolitiker

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *