Debatt

Vi ska ha rätt att vara sjuka tills vi blir friska

Debatt Sex av tio medlemmar i IF Metall är oroliga att de inte skulle klara sin ekonomi vid en längre tids sjukdom, visar en ny undersökning från Novus. Läs hela insändaren från IF Metall här.

Det finns tyvärr fog för den oron. Trots att regeringen har tagit bort den bortre tidsgränsen som alliansen införde finns det fortfarande brister i vår gemensamma sjukförsäkring.

I dag överges alltför många människor av samhället när de blir sjuka. De har varit med och finansierat sjukförsäkringen, men får ändå inte ersättning när de behöver den. Det är oacceptabelt. Försäkringskassans bedömningar har blivit för hårda.

Vi kräver att regeringen fortsätter arbetet med att skapa en tryggare sjukförsäkring, men det finns ett hot. Alliansen och Sverigedemokraterna vill återinföra den bortre tidsgränsen.

Det vore ett hårt slag mot de industriarbetare som redan i dag är oroliga att inte kunna försörja sig om de blir sjuka. Sjukförsäkringen måste förbättras – inte försämras igen.

Hanna A Kjellin
Bemanningsansvarig IF Metall Västbo-Östbo

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *