Debatt

Vi vill se ett EU för oss!

Debatt Europa behöver mer demokrati. Läs Fredrik Johansson, IF Metall, insändare här

Få länder är så exportberoende som Sverige. Det mesta av det vi industriarbetare tillverkar säljs utomlands. Eftersom vi är med i EU kan vi lättare exportera våra varor, både inom Europa och till resten av världen. Våra jobb behöver helt enkelt EU.

Det betyder inte att vi tycker allt med EU är bra. Vi vill se ett EU där industriarbetare inte konkurrerar med varandra med låga löner och dåliga arbetsvillkor. Våra rättigheter måste skyddas på samma sätt som företagens.

Vi kan inte heller acceptera att tio arbetare dör på jobbet i Europa varje dag. Arbetsgivarna ska inte kunna öka vinsterna på bekostnad av vår arbetsmiljö och vår säkerhet. Ingen ska dö av jobbet.

I maj kan vi välja politiker som vill driva dessa frågor i Europaparlamentet. Det blir också ett val om demokrati och värderingar. Vi måste stå upp mot de nationalistiska och högerextrema krafterna. Varje gång de får makten monterar de ner våra mänskliga och fackliga fri- och rättigheter. Det har hänt förr, och det händer nu. Europa behöver mer demokrati – inte mindre.

Vi behöver välja politiker som sätter människan före marknaden, och som vill förbättra arbetsmiljön och rättigheterna för Europas alla industriarbetare. Det tjänar vi alla på.

Rösta den 26 maj, och rösta för ett demokratiskt Europa!

Fredrik Johansson
IF Metall Västbo-Östbo

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *