Debatt

Wengholm debatterar

Debatt Malin Wengholm (M) debatterar.

Sveriges bästa sjukvård i landets fjärde tillväxtregion!

Malin Wengholm. Arkivbild

Under 2017 beslutade regionstyrelsens arbetsutskott om en plan för arbetet med framtidens hälso- och sjukvård (2030). Syftet var att nå en blocköverskridande och framåtsyftande överenskommelse där det övergripande målet var att uppnå Sveriges bästa sjukvård i landets fjärde tillväxtregion.

Under valåret valde dock Socialdemokraterna att pausa sin medverkan i arbetet tills valet var genomfört.

Vi Moderater kommer att vara pådrivande för att arbetet ska återupptas och slutföras i inledningen av den nya mandatperioden. Arbetet med framtidsplanen hänger nära samman med ”välfärdsutmaningen” som SKL, Sveriges kommuner och landsting, har tagit fram som underlag för planeringen i regioner och kommuner och som också är utgångspunkten i behovet av att öka den nära vården.

I arbetet med framtidsplanen vill vi moderater att en målbild tas fram för regionens sjukvård till 2030 och en färdplan för genomförande som inkluderar alla delar inklusive investeringar och kompetensförsörjning.

 

Värnamo sjukhus. Arkivbild

Följande punkter är viktiga för oss moderater och därför vill vi att de tydligt ska ingå i arbetet med framtidsplanen:
• Tre fullvärdiga akutsjukhus även i framtiden.
• Jämlik vård och likvärdiga möjligheter för alla invånare oavsett var i länet man bor.
• Regionen måste vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna ge en god vård av hög kvalité och klara kompetensförsörjningen i ett längre perspektiv.
• Ett väl fungerande ledarskap på olika nivåer baserat på verksamhetens behov
• En analys ska göras hur ett starkt och väl fungerande ledarskap ska kunna finnas på klinik/sjukhusnivå.
• Denna analys ska påbörjas redan under första kvartalet 2019.

För oss moderater är medarbetarna vår viktigaste resurs. En viktig fråga blir därför hur arbetet med målbilden och framtidsplanen ska fortsätta när nu arbetet återupptas. För oss moderater är det av yttersta vikt att vårdpersonalen, som kan verksamheten, blir mera involverade i besluten och att de beslut som fattas ska vara väl underbyggda.

Moderata regiongruppen genom
Malin Wengholm, regionstyrelsens ordförande, region Jönköpings län

Taggar

Dela


1 reaktion på Wengholm debatterar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *