Ekonomi

Tydliga effekter av pandemin på skatteintäkterna

Ekonomi Företagens försäljning föll med åtta procent och spridningen av löneinkomsterna ökade. Det är två av effekterna av Coronapandemin på ekonomin enligt en ny studie som baseras på Skatteverkets register över skatteinbetalningar och arbetsinkomster.

I en ny rapport från Skatteverket ”Hur har covid-19 pandemin påverkat skatteintäkter och skatteinkomster” studeras data över företagens betalningar av skatter och löner samt inkomstdeklarationer för 2020. Dataunderlaget består bland annat av uppgifter från det nya registret över företagens månadsvisa arbetsgivardeklarationer, som ger en unik möjlighet att studera pandemins effekter.

Analysen visar att företagens omsättning och momsbetalningar minskade kraftigt till följd av pandemin. I genomsnitt minskade omsättningen med 8 procent och utgående moms med 7 procent under 2020. Nedgången var störst bland företag i kommuner där smittspridningen var omfattande.

Även skatteintäkterna från flera punktskatter påverkades. Exempelvis var effekten på avdrag för elskatt för industrin betydande under stora delar av förra året med en minskning på 8 procent under förra sommaren.

– Det tyder på en nedgång i framför allt tillverkningsindustrin. Flygskatten minskade kraftigt, under sommaren var minskningen i det närmaste hundraprocentig. Intäkterna från skatt på alkohol däremot ökade med 14 procent förra sommaren, säger Nikolay Angelov, rapportförfattare och analytiker på Skatteverket.

De inbetalda arbetsgivaravgifterna minskade med 9 procent och arbetsinkomsterna med 4-5 procent jämfört med de två första månaderna 2020 innan pandemin bröt ut i Sverige.

Inkomstskillnaderna ökade, framför allt till följd av högre arbetslöshet och minskade arbetsinkomster bland låginkomsttagare, särskilt bland unga deltidsarbetande. Heltidsarbetande medel- och höginkomsttagare påverkades inte lika mycket. En delförklaring till det är de stödpaket, särskilt korttidsstöd och omställningsstöd, till anställda och företag som infördes under 2020.

– Utan stödpaketen hade genomsnittsminskningen av arbetsinkomsten varit nästan dubbelt så stor, liksom ökningen av inkomstspridningen, säger Daniel Waldenström, rapportförfattare och medlem i Skatteverkets vetenskapliga råd. Kvinnors arbetsinkomster föll mer än mäns. Skillnaden beror framför allt på ett större inkomstfall bland deltidsarbetande kvinnor med låga arbetsinkomster.

Källa: Pressmeddelande från Skatteverket

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *