Företagande

Svagt nuläge i ekonomin men ljusare framtidsutsikter

Företagande Den ekonomiska aktiviteten mätt som sysselsättning, investeringar och produktion är fortsatt mycket låg. Men framtidsutsikterna har ljusnat betydligt, visar Svenskt Näringslivs nya företagarpanel med svar från 5 100 företag.

Ett av tre företag uppger att sysselsättning och investeringar är lägre nu än för sex månader sedan. Nästan vartannat företag svarar att produktion/försäljning är lägre än för sex månader sedan.

Samtidigt ser många företag ett ljus i tunneln. Fler företag svarar att den närmaste sexmånadersperioden kommer att innebära ett förbättrat läge när det gäller antal anställda, investeringar samt produktion/försäljning.

– Vi ser att krisstöden har haft effekt. Sverige har lyckats undvika de värsta katastrofscenarierna och fallet i BNP är hittills lägre än i många jämförbara länder, säger Svenskt Näringslivs chefekonom Bettina Kashefi.

– Den ökade framtidstron hos företagen bygger på vaccinationsprogrammen kommer att fungera snabbt och effektivt. Sverige får inte halka efter andra länder här.

– Krisen är inte över än. Den fortsätter att slå asymmetriskt med stora skillnader mellan branscherna. Inte minst för många hotell, restauranger och upplevelseföretag är läget fortfarande akut.

– Därför är det helt avgörande att stöden snabbt når de företag som behöver dem. Tyvärr vittnar många företagare om att stöden är administrativt svåra att söka och att det dessutom tar för lång tid innan pengarna kommer fram. Om inte detta snabbt förbättras finns en stor risk för ännu fler konkurser och uppsägningar innan ekonomin vänder.

– Arbetslösheten är nu på en mycket hög nivå och är bland den högsta på 23 år. En farhåga är dessutom att långtidsarbetslösheten biter sig fast på en högre nivå, säger Bettina Kashefi.

Källa: Pressmeddelande från Svenskt Näringsliv

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *