Insändare

Får elever behandlas hur som helst?

Insändare Vad är det för fråga? Läs gärna vidare så förstår du mera. Elever i Sverige har rätt till god utbildning. Det är en självklarhet kan man tycka. Vad gör man om elev berättar om fruktansvärda förhållanden i skolans arbetsmiljö. Läs mamma Kristinas insändare här om skolan i grannkommunen

Vårt barn berättade följande. Några år tillbaka så blev hen placerad längst ned i klassrummet. Där vändes bänken mot nedre väggen bort från tavlan längst fram i klassrummet. Vårt barn med fler elever fick sitta och titta in i klassrummets nedre vägg under lektioner. De fick inte vända på stolen för att följa genomgångar på tavlan. Det som tilläts var att vända på huvudet efter bästa för att se vad som skrevs på tavlan. En av eleverna som satt placerad på detta sätt fick lov att ställa sig upp och stående under genomgångar stå rättvänd mot tavlan. Hen berättar att det spelade ingen roll om eleverna försökte ändra på något då pedagogen ansåg att detta var ett bra sätt. VAD är detta?

På frågan i vilken omfattning de satt placerade på detta sätt under senare år på mellanstadiet var svaret: ”Mycket”.

Ingen vuxen på skolan har berättat någonting om det för oss vårdnadshavare. Vårt barn tog mod till sig och berättade år efter inträffat. Detta i samband med att vi pratade om rådande kaos i skolan. Vad lämnar detta för spår? Vilken vuxen i skolan och i övrigt kan man lita på? Inte konstigt att anarki uppstod på skolan senare längre upp i åldrarna. VAD är detta i dagens svenska skola? Känner inte till denna pedagogik?

Vart tog det så viktiga samarbetet mellan hem och skola vägen?

Detta går inte att få ogjort. Det är något vårt barn och vi med flera får försöka leva med. Vi vet dock inte om detta är en metod som fortsatt används? Inget barn ska behöva utsättas för sammalunda.

Anmälan har gjorts till Skolinspektionen och huvudman som är kommunen. Skolinspektionen anser det inte vara kränkande handlingar. Detta framstår anmärkningsvärt. Huvudman har inte återkopplat.

Barn i Sverige har rätt till utbildning. Skolinspektionen utreder inte detta fall då elever slutat vid nämnd skola. Därmed var det avklarat i vuxenvärlden men eleverna bär på minnen. Hur påverkar dessa minnen ungdomarna kan man fråga sig?

Jag som arbetat hela mitt liv i skolans värld har aldrig tidigare stött på eller hört talas om något liknande detta.

Vilka står på barnens sida? Vem bär ansvar för deras arbetsmiljö?

Barn är rättighetsbärare. FN:s konvention om barns rättigheter – Barnkonventionen är gällande lag sedan januari månad år 2020. Barnen är värda att visas respekt. Låt den lagen vara både gällande och verksam samt omsättas framöver i vårt land Sverige.

Jag önskar att jag kunde svara NEJ på rubriken som fråga men det kan jag inte.

Mamma Kristina 

Ur Barnkonventionen: ”Detta innebär att staten, regionerna och kommunerna tillsammans och var och en för sig har ett ansvar för att barnets rättigheter tillämpas i praktiken.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *