Insändare

Insändare: Omskolning och kompetensförsörjning

Insändare Några socialdemokrater i Jönköpings län skriver i en insändare om omskolning och kompetensförsörjning.

Arbetskraftsbristen är stor i Sverige och Socialdemokraterna ser stora utmaningar med kompetensförsörjningen i hela länet. Bristen på rätt kompetens kan vara förödande och ett hinder för att fler små och medelstora företag ska kunna växa och utvecklas.

Arbetslösa och de som står längst från arbetsmarknaden ska ha goda möjligheter till omskolning eller nytt arbete. Här är det viktigt att det finns goda förutsättningar både för arbetslösa och för företag att hitta varandra. Folkhögskolor, naturbruksskolor, yrkesvux, komvux, YH-utbildningar och Jönköping University är viktiga för omskolningen.

Validering av kompetens och utveckling av yrkes-SFI är två viktiga delar för att nyanlända ska komma ut på arbetsmarknaden. Även yrkespaketen på introduktionsprogrammen som snabbar på vägen ut i arbetslivet och etableringsjobb för de som är nyanlända eller långtidsarbetslösa är viktiga delar. Region Jönköpings län ska samverka med kommuner, andra regioner, fackföreningar, Arbetsförmedlingen, näringslivet, akademi och utbildningsanordnare för att möta det långsiktiga behovet av kompetens och matchning på arbetsmarknaden i hela länet. Fler som står långt från arbetsmarknaden ska kunna få en anställning inom välfärden.

Kunskap är avgörande för individuell frihet och för att kunna förverkliga drömmar. Investeringar i utbildning är en förutsättning för att säkra tillgången till personal i länet och är samtidigt avgörande för att Sverige ska vara ett konkurrenskraftigt land. Jönköping University är en motor för tillväxt i länet och har en stor betydelse för utbildning, forskning, innovationer och fler jobb. För att höja kvaliteten på lärosätet ytterligare ska Socialdemokraterna i Jönköpings län på nationell nivå aktivt arbeta för att högskolan att bli ett universitet.

För att möta framtidens behov av utbildning behövs även en ökad samverkan mellan högskolan, arbetsmarknadens parter och den offentliga sektorn. Socialdemokraterna arbetar för att Jönköping University ska utveckla sitt utbud av utbildningar inom export, digitalisering och elektrifiering.

Region Jönköpings län behöver ha en aktiv samverkan med Jönköpings University för att fler studenter ska stanna i länet efter färdig utbildning.

Arbetsplatserna i Jönköpings län har stora rekryteringsbehov. För att länet även i framtiden ska kunna ha ett konkurrenskraftigt näringsliv är det därför viktigt att fortsätta kunskapslyftet och satsa på vuxenutbildning. Socialdemokraterna vill att Region Jönköpings län och länets 13 kommuner tar ett helhetsgrepp för att kartlägga vilka regionala utbildningsinsatser som behövs och ta fram en regional utbildningsstrategi utifrån hela länets behov.

Många branscher har stora behov av att hitta rätt kompetens och särskilt inför omställningen till mer gröna näringar. Region Jönköpings län behöver samarbeta mer strategiskt med arbetsmarknadens parter för att fler yrkesutbildningar ska kunna etableras inom länet. De nationella gymnasieprogrammen behöver utvecklas för att bättre möta arbetsmarknadens behov. Genom strategisk samverkan kan fler av de nationella yrkesprogrammen utvecklas till yrkescollege.

Jönköpings län har fyra logistikcenter med järnvägsknutar för frakt av gods. Region Jönköpings län behöver se över behoven av personal och om det behöver etableras fler YH-utbildningar inom logistik i länet. Socialdemokraterna vill att Jönköpings län och Nässjö kommun ska vara ett nationellt centrum för järnvägsutbildningar.

Som Socialdemokrater ser vi de utmaningar med en allt större del av befolkningen som inte är i arbete. Industrin, vården och barnomsorgen är områden som ropar efter personal.

Vi har en hög arbetslöshet i hela länet.

Människor som står långt från arbetsmarknaden pga olika problem måste få en möjlighet till anställning av något slag.
Vi Socialdemokrater tror på alla människors lika värde och ett jämställt samhälle.

Alla i arbetsför ålder måste få en möjlighet att se utbudet av jobb. Och prova på genom praktikplatser eller provanställning. Allt ska ske med handledning och goda ambassadörer för yrket.

En stolthet i att kunna försörja sig själv som ger inre harmoni, bidragsberoende och passivitet är inte bra i längden.

Därför måste vi med gemensamma krafter göra vad som står i vår makt att göra detta möjligt.

Hela samhället har ett ansvar.

Per Svenberg
Ancki Stark
Irada Söderberg
Anders Berglund
Socialdemokrater i region Jönköpings län

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *