Insändare

Moderaterna om seniorerna i samhället

Insändare I en insändare diskuterar högt uppsatta moderata politiker i Jönköpings län äldrepolitiken.

Medellivslängden i Sverige ökar med 3,5 timma varje dygn. Sedan 1920 har medellivslängden ökat med smått otroliga 23 år. Det är fantastiskt att vi lever allt längre och dessutom i många fall adderar fler friska och aktiva år till våra liv. Därför är det verkligen dags att vi ser på årsrika med nya ögon. Vi måste bättre ta tillvara på all den kunskap och erfarenhet som seniorer besitter.

För seniorer är en kraft att räkna med – och som inte kan bortses ifrån!

För att säga det uppenbara men som tål att upprepas – seniorer är inte en homogen grupp. Seniorer är individer med olika förutsättningar, önskemål och ambitioner. I och med covid-19 har det också blivit uppenbart att seniorer inte kan och därför vägrar att låta sig klumpas samman som en likartad grupp – och det med all rätt. Att vara senior sträcker sig från att vara en pigg och aktiv individ som reser, arbetar och tar hand om barnbarn till att ha flera sjukdomar, vara skör och helt i händerna på vård och omsorg. Mycket av det som skrivits och debatterats under corona om äldre har tagit sikte på de som är de mest sjuka och sköra äldre.

Vi moderater tar corona-pandemins risker på samma allvar som alla bör göra. Men vi vill samtidigt prata om och lyfta fram det friska – kraften och kompetensen som seniorer besitter och hur vi vill att kommuner och regioner ska arbeta mer hälsofrämjande.

Moderaterna har ett antal konkreta förslag som rör seniorers hälsa som vi kommer lägga på socialutskottets och sedan riksdagens bord inom de närmaste månaderna. Vi presenterar fyra av dessa förslag här.

Moderaterna vill:

  • Införa fysisk aktivitet på recept (FAR) som riktar sig särskilt till seniorer. FAR finns redan idag men vi vill rikta det särskilt till seniorer och till dem som idag inte är fysiskt aktiva. Detta skulle förbättra hälsan och bidra till effekter såsom minskad benskörhet, mindre besvär längre fram med hjärt- och kärlsjukdomar med mera.
  • Skapa en modell för sociala aktiviteter, kallat social aktivitet på recept (SAR). Metoden som visat sig vara kostnadseffektiv och förbättrar den psykiska hälsan införs just nu på bred front över hela Storbritannien.
  • Lyfta idéburen sektors roll. Moderaterna vill att alltså att fler kommuner och regioner ska koppla in föreningslivet och ideella organisationer i sin verksamhet. Detta kan göras genom att ge dem mer långsiktiga förutsättningar genom något som kallas idéburet offentligt partnerskap (IOP) som är ett alternativ istället för ettåriga föreningsbidrag. Detta skulle ge de långsiktiga spelregler som föreningar och organisationer behöver extra mycket just nu på grund av covid-19.
  • Anta en nollvision för undernäring hos äldre. Undernäring bland seniorer är ett relativt välkänt problem som drabbar onödigt många personer och som kommer att öka om vi inte agerar. En nollvision ska införas för att något annat inte är värdigt ett välfärdsland som Sverige.

Detta är bara några av de förslag vi moderater har och som vi hoppas ska vinna bifall för i riksdagen.

Vi moderater önskar att samhället såg på de tio sista åren av en människas liv precis så som vi ser på de tio första åren i en människas liv – med förväntan, förhoppningar, framtidstro och omtanke. Med en grundmurad tro på individen och att allt är möjligt.

Camilla Waltersson Grönvall (M), socialpolitisk talesperson
Johan Hultberg (M), ledamot i socialutskottet
Ulrika Heindorff (M), ledamot i socialutskottet
Lars Carlborg (M), Ordförande Moderata Seniorrådet i Jönköpings län
Ulf Månsson (M), Vice Ordförande Moderata Seniorrådet i Jönköpings län

1 reaktion på Moderaterna om seniorerna i samhället

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *