Lex Maria

Diagnos fördröjdes

Lex Maria IVO, Inspektionen för vård och omsorg, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att tre patienter med tarmcancer fick vänta i cirka tre månader på undersökning.  

På grund av otillräcklig kapacitet i samband med att standardiserat vårdförlopp infördes för utredning av tarmcancer, fick patienterna vänta flera månader på tarmundersökning. För den enskilde patienten kan man inte säga vilken betydelse fördröjningen har för sjukdomens prognos men för dessa patienter är bedömningen att väntetiden varit för lång.

Standardiserat förlopp beskriver hur utredning och behandling för olika cancersjukdomar ska gå till och med tidsgränser för de olika utrednings- och behandlingsstegen.

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *