Lex Maria

Fick opereras två gånger

Lex Maria En instrumentbrist vid ett sjukhus i länet till ny operation och detta anmäldes enligt lex Maria.

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att det vid en ryggoperation saknades rätt instrument för att kunna slutföra operationen, vilket ledde till att patienten fick opereras ytterligare en gång.

Ärendet handlar om en patient som tidigare var stelopererad i ländryggen och som var i behov av operation på nytt. Under den operationen upptäcktes det att man saknade rätt instrument för att kunna slutföra operationen. Patienten behövde därför opereras en gång till efter det att rätt instrument kunde beställas så att de fanns tillgängliga.

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *