Lex Maria

Patient försämrades och avled

Lex Maria Anmälan: En anmälan har gjorts enligt lex Maria sedan en patient försämrades och avled

Anmälan gäller en patient som avled i sviterna av diabetes och hjärtinfarkt och där annan handläggning tidigt i sjukdomsförloppet möjligen kunde ha påverkat utgången. Patienten hade tidigare drabbats av bland annat stroke och flera hjärtinfarkter.

Patienten sökte akutmottagningen på grund av diarré och trötthet, vilket bedömdes som gastroenterit (magsjuka). Patienten fick vätskeersättning under observation och bedömdes kunna åka hem. Transporten dröjde och patientens blodsocker steg, vilket läkaren fick veta först efter att patienten lämnat akutmottagningen.

Patienten försämrades hemma och återkom till akutmottagningen med högt blodsocker och lågt blodtryck. Patienten lades in på intensivvårdsavdelningen för vård men drabbades av hjärtinfarkt och avled.

Inläggning vid första söktillfället hade förbättrat möjligheterna att identifiera patientens försämring tidigare, men det är oklart om det hade förändrat förloppet.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för prövning enligt lex Maria av myndigheten IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Taggar
Lex

1 reaktion på Patient försämrades och avled

Tyvärr så blir man inte förvånad läkarna stressar igen och tar första bästa diagnos o intill nästa och likadant där. Ett under att inga fler dör av slarv och inkompetens. Vet att de har mycket att göra inget snack men ändå är det inte rätt att gissa igenom allt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *