Nyheter

171 värnpliktiga kallas in till Ing2

Nyheter När Plikt- och prövningsverket återrapporterar grundutbildningsomgång 2022/2023 kan vi konstatera att 5 583 individer skrivits in till en grundutbildning med värnplikt för att möta Försvarsmaktens utbildningsbehov. Utbildningarna startade från juni i år till maj nästa år.

Återrapporteringen görs till Försvarsdepartementet och är en del i Plikt- och prövningsverkets uppdrag i regleringsbrevet för 2022.

– Grundutbildning med värnplikt är en förutsättning för att bygga försvarsförmåga i Sverige. För det krävs att vi kan möta Försvarsmaktens behov och fylla de utbildningsplatser som Försvarsmakten har beställt. Huvudsyftet med grundutbildningen är att fylla krigsorganisationen och efter avslutad utbildning krigsplacerar vi de värnpliktiga, säger Christina Malm, generaldirektör på Plikt- och prövningsverket.

Merparten av de inskrivna är årskullspliktiga

Av de 5 583 individerna som skrevs in till en utbildning var 4 666 (84 procent) kallade med stöd av lagen om totalförsvarsplikt. 917 individer (16 procent) blev inskrivna efter att ha gjort en egen ansökan. De som kallades till mönstring med stöd av lagen uppgick till 16 204 ungdomar och samtliga är födda 2003.

Av de 5 583 individerna som skrevs in till grundutbildning var cirka 24 procent kvinnor, vilket är något högre än föregående grundutbildningsomgång.

Vägen till en grundutbildning med värnplikt

I Sverige finns två möjliga sätt att bli aktuell för en grundutbildning. Med stöd av lagen om totalförsvarsplikt skickar Plikt- och prövningsverket ut ett mönstringsunderlag till alla ungdomar som fyller 18 under året. Utifrån svaren i mönstringsunderlaget kallas sedan ett antal ungdomar till mönstring, det är de vi kallar årskullspliktiga.

Är man intresserad av att göra en grundutbildning med värnplikt men inte har kallats till mönstring finns möjlighet att göra en egen ansökan. Man svarar då på ett prövningsunderlag och kommer till Plikt- och prövningsverket för prövning. Resultaten jämförs sedan med andra och den som anses bäst lämpad skrivs in till en befattning.

Fler än de inskrivna har godkända resultat

För grundutbildningsomgång 2022/2023 har Plikt- och prövningsverket mönstrat och prövat 18 539 individer och av dessa har 7 921 erhållit godkända värden för att kunna skrivas in till en befattning. Vid nomineringarna, där den som i konkurrens anses bäst lämpad, har alltså 5 583 totalförsvarspliktiga skrivits in till någon av Försvarsmaktens befattningar.

De som har godkända värden men inte stått sig i konkurrensen om bäst lämpad, placeras i utbildningsreserven. I utbildningsreserven placeras också de som begär uppskov, till exempel på grund av studier, eller som behöver ändra inskrivning av andra skäl. De som hamnat i utbildningsreserven kan vid höjd beredskap komma att skrivas in till grundutbildning med värnplikt.

Till Ing2, Göta ingenjörsregemente, har 171 värnpliktiga anlänt, 147 män och 24 kvinnor.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *