Nyheter

1800 fler jobb i länet

Nyheter Arbetsmarknaden i Jönköpings län är stark och fortsätter att växa under 2019.

Jobbtillväxten är bred, och fler jobb skapas både inom den privata och offentliga tjänstesektorn, liksom inom bygg och industri. Däremot minskar sysselsättningen något inom jord- och skogsbruk. Det visar Arbetsförmedlingens prognos för 2019. ”Det är glädjande att jobbtillväxten fortsätter även under nästa år. Många av de nya jobben kommer att gå till utrikes födda, vilket förklaras av att en allt större del av den arbetsföra befolkningen i länet består av utrikes födda”, säger Ida Karlsson, arbetsmarknadsanalytiker,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *