Nyheter

25% av hästarna är i näringsverksamheten

Nyheter Antalet hästar i Sverige skattades till drygt 355 000 stycken 2016. Cirka 95 900 av dem används i näringsverksamhet med häst, det visar resultat från Fördjupade hästundersökningen. Resultaten presenteras i rapporten Hästhållningen i Sverige 2016.

– Vi gjorde en liknande undersökning för 2010 och vi kan nu jämföra resultaten och se skillnader. Till exempel så har andelen stall som helt eller delvis har spiltor minskat jämfört med 2010, säger Ylva Olsson, Jordbruksverket.

Resultaten från undersökningen tar också upp hur hästhållarnas marker mellan rasthagar och beteshagar fördelar sig. Vilken utbildning och bakgrund hästhållarna har samt åldersfördelning bland hästhållarna och vilket typ av foder hästarna får på vintern är andra saker som också presenteras i rapporten. Kortfattat beskrivet är den vanligaste hästhållaren i Sverige en kvinna mellan 41 och 65 år och som har en eftergymnasial utbildning utan anknytning till häst. I genomsnitt har hästhållaren tillgång till 0,9 hektar beteshagar och 0,2 hektar rasthagar och den största andel av hästhållarna ger hö som grovfoder på vintern.

Vanligast är att landets hästhållare håller alla eller några av sina hästar i stall med boxar. Andelen stall som helt eller delvis har spiltor har minskat jämfört med 2010. Ungefär 60 procent av rikets hästhållare använder spån (annat än pellets) som strömedel i hela eller delar av sin verksamhet.

Näringsverksamhet med häst sysselsätter 27 900 personer
xUnder 2016 omfattade näringsverksamhet med häst cirka 15 000 årsarbetskrafter. De är fördelade på 27 900 personer. År 2010 var motsvarande siffror 10 500 årsarbetskrafter fördelat på 24 100 personer. Skillnaden är inte statistiskt säkerställd.

– Det är intressant att se vilka skillnader det finns mellan 2010 och 2016. Vissa resultat tyder på att det finns en ökad tilltro hos företagarna till bättre lönsamhet i sina verksamheter, säger Magnus Nordgren, Jordbruksverket.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *