Nyheter

Anmäler enligt lex Maria

Nyheter Symtom hos en patient som fått pacemaker inopererad tolkades inte korrekt från början vid Värnamo sjukhus och därför fördröjdes diagnosen med några timmar.

Värnamo sjukhus

Region Jönköpings län har anmält händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan gäller en äldre patient som efter att ha fått en pacemaker inopererad på Länssjukhuset Ryhov flyttades till Värnamo sjukhus för eftervård. Något dygn senare fick patienten bröstsmärtor. Symptomen tolkades inte som allvarliga och pacemakern kontrollerades först efter några timmar. Röntgen visade att pacemakerns kablar verkade ligga som de skulle, men när patientens symtom förvärrades gjordes CT-undersökning. Då upptäcktes att en kabel gått igenom hjärtmuskelväggen och orsakat blödning i lungsäcken. Patienten fördes till Universitetssjukhuset i Linköping för akut operation.

Utöver denna fördröjning uppmärksammades inte att patienten behandlades med blodförtunnande läkemedel varför motmedel mot den blodförtunnande behandlingen ej gavs. Patienten fick även otillräcklig vätskeersättning och man fick därför stanna till vid länssjukhuset för att ta med personal som gav denna behandling under transporten.

Patienten klarade den akuta operationen väl och kunde efter tio dagars vård på Värnamo sjukhus skrivas ut utan bestående men.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *