Nyheter

Antalet omkomna i trafiken ökar

Nyheter Under 2023 omkom fem fler personer i trafikolyckor jämfört med 2022. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik.

Det är i ett pressmeddelande som Transportstyrelsen presenterar siffror för 2023. 232 personer omkom och 14 561 personer skadades i vägtrafiken.

Den vanligaste olyckstypen bland bilister är singelolyckor följt av mötesolyckor. Med bilist menas här de som åker personbil, lastbil eller buss.

Av de som skadades i trafiken under året var 1 792 svårt skadade och 12 769 lindrigt skadade.

Under den senaste treårsperioden har antalet döda i trafiken ökat. Under 2023 omkom 232 personer i vägtrafikolyckor. Det är 25 fler jämfört med snittet för pandemiåren 2020 och 2021 då 204 respektive 210 personer omkom. Året innan pandemin, 2019, omkom 221 personer.
– Över en längre tid har vi haft en minskning av antalet omkomna i vägtrafiken. 2020 var antalet döda i trafiken som allra lägst, på grund av coronapandemin, därefter har vi tyvärr sett en ökning av antalet döda i trafiken. Siffror från Trafikanalys visar att trafikarbetet på de svenska vägarna under senare år stadigt ökat – vilket troligen kan var en av förklaringarna att dödsolyckorna återigen ökar, säger Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Av de omkomna i vägtrafiken under 2023 var:

  • 7 barn i åldern 0–15 år
  • 86 personer 65 år eller äldre
  • 139 var skyddade (114 i personbil, 18 i lastbil, 4 i buss och 3 i A-traktor/traktor)
  • 93 var oskyddade (29 motorcyklister, 26 cyklister varav 3 el-sparkcyklister, 24 fotgängare, 8 på fyrhjuling, 4 mopedister och 2 övriga).
Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *