Nyheter

Cancerkontrollen uteblev

Nyheter En uppföljande cancerkontroll genomfördes inte som planerat och patienten insjuknade två år senare i ett återfall. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Anmälan gäller en händelse som inträffade 2015, men uppmärksammades 2018. Händelsen gäller en patient som kontrollerades efter tidigare behandling för cancersjukdom. Vid ett besök 2015 bestämdes om nästa kontroll 2016, men patienten planerades inte in för kontrollen som då inte blev av. Händelsen uppmärksammades 2018 när patienten insjuknade på grund av det som visade sig vara ett återfall i sjukdomen. Någon botande behandling kunde då inte ges. Patienten avled senare av lunginflammation och hjärtproblem, men cancersjukdomen bedöms ha bidragit till dödsfallet. Den exakta orsaken till varför det planerade besöket inte blev av har inte kunnat fastställas. De rutiner som fanns för kontroll av bokningar 2015 var inte tillräckligt tydliga. Verksamheten har senare utarbetat nya bättre rutiner som ska minska risken för att något liknande ska kunna inträffa igen.

Pressmeddelande från Region Jönköping

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *