Nyheter

Canceruppföljningen dröjde – lex Maria anmälan om vårdskada

Nyheter Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om allvarlig vårdskada på grund av fördröjd uppföljning av cancerbehandling i Jönköpings län

Ärendet gäller en patient som var opererad för tarmcancer och behandlad med cellgifter. På grund av brister i rutiner och arbetssätt, och följsamhet till rutiner på kirurg- och onkologklinikerna i Region Jönköpings län, fördröjdes en kontroll för uppföljning av behandlingen med fem månader. När uppföljningen väl blev av visade den omfattande spridning av tumörsjukdomen, och då kunde inte någon behandling med botande syfte ges. Det kan inte uteslutas att chansen till botande behandling hade varit större om uppföljning hade skett enligt fastställt program. Patienten är under fortsatt behandling för sin tumörsjukdom och mår efter omständigheterna ganska väl.

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att åtgärder vidtagits för att förhindra att något liknande inträffar igen. IVO bedömer att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *