Nyheter

Drivmedelsförsäljningen ökar

Nyheter Första halvåret 2018 visar på en ökning i försäljningen av drivmedel. Försäljningen av bensin, diesel och E85 ökade totalt sett med 68 900 kubikmeter eller nästan 2 % jämfört med samma period föregående år.

Försäljningen av rena och höginblandade biodrivmedel ökar även de räknat på årets fem första månader. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Försäljningen av diesel steg med ca 110 200 kubikmeter eller nästan 4 %. Försäljningen totalt sett uppgick till  3 000 300 kubikmeter. I volymen ingår låginblandade biodrivmedel som kan beräknas till cirka 16 %. Försäljningen av biodrivmedlen HVO och FAME uppgick till ca 235 000 kubikmeter respektive 26 000 kubikmeter under årets första fem månader.

Bensinförsäljningen minskade något under första halvåret och uppgick till ca 1 463 900 kubik. Minskningen var ungefär 55 200 kubikmeter eller cirka 4 %.

Försäljningen av E85 steg kraftigt från låga nivåer och uppgick till 31 900 kubikmeter under första halvåret.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *