Nyheter

Får dela på 100 000

Nyheter Sofia Olsson och Hanna Antonsson, två konststuderande från Jönköpings län får ta emot stipendium från Paul Petersons stiftelse, en stiftelse som Region Jönköpings län förvaltar.

Sofia Olsson från Kaxholmen och Hanna Antonsson från Skaftarp, båda konststuderande, får ta emot stipendier ur Paul Petersons minnesfond 2018.

 Stipendiet är sammanlagt på 100 000 kronor, ett av de största av sitt slag i Sverige.

Om stipendiaterna

Sofia Olsson

Sofia Olsson är född 1987 och uppvuxen i Kaxholmen, norr om Huskvarna. I högstadiet gick hon på Ribbaskolan i Gränna för att sedan gå bild- och formprogrammet på Per Brahegymnasiet 2003–2006. Sofia läser kandidatprogrammet vid Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn.

Juryns motivering: Sofia Olsson driver en komplex forskande konstnärlig praktik där vetenskap möter poetiska inslag. Hon presenterar ett välformulerat, engagerande och relevant utställningsprojekt där hon vill söka de historiska rötterna till ett utdöende textilt hantverk. Hon vill genom resor och research försöka finna de nutida kvarlevorna och genom samarbeten sprida kunskaperna vidare. Genom utställningen, som även tar sig ambitiös platsspecifik arkitektonisk form, vill hon ge sig i kast med att formulera såväl vävandets som byggandets värden.

Hanna Antonsson

Hanna Antonsson är född 1991 och uppvuxen på en gård i Skaftarp, utanför Nässjö. Hanna läser kandidatprogrammet för konstnärligt fotografi vid Akademin Valand.

Juryns motivering: I sin ansökan presenterar Hanna Antonsson en utvecklad kritisk fotografisk praktik, samt en ambitiös och tydlig idé med mycket potential. Hon vill undersöka fysiska och filosofiska kopplingar mellan taxidermi – preparerat av ryggradsdjur så att det bevaras för eftervärlden, och fotografi – bevarade förflutna ögonblick inför framtiden. Hon kopplar taxidermins historia till kolonialhistorien och ämnar besöka ett antal biologiska museer. Antonsson ämnar även lära sig det uppstoppande hantverkets grunder och besöka ett antal naturhistoriska museer samt bekosta den fotografiska utrustning som krävs för att genomföra projektet. Fokus på processen och dess kombination av arkivarbete, teoretisk reflektion och hantverksknog är dess fundamentala styrka.

Båda konstnärerna kommer att använda stipendiet för att utveckla konstprojekt på sina konstutbildningar. I den mån det är möjligt kommer stipendiaternas konstnärliga arbeten att presenteras på någon av konstinstitutionerna i Jönköpings län.

13 sökande

Det var totalt 13 konststuderande med anknytning till Jönköpings län som sökte stipendiet.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *