Nyheter

Fördröjd cancerbehandling anmäldes

Nyheter En remiss enligt standardiserat vårdförlopp för misstänkt cancersjukdom blev fördröjd i tre månader. När tumören diagnosticeras hade förloppet gått för långt för operation. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Anmälan gäller en patient som efter röntgen misstänks ha en cancersjukdom. Remiss skickas enligt standardiserat vårdförlopp, SVF, för vidare utredning, men SVF-begäran förbises varför utredningen fördröjs tre månader.

Utredningen har lett till förbättring av arbetsmiljö och IT-system för den personal som granskar och prioriterar remisser, för att förhindra att händelsen upprepas.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *