Nyheter

Fördröjd cancerbehandling – Lex Maria anmäls

Nyheter Avsaknad av uppföljning och bristande kontinuitet kan ha lett till fördröjd handläggning och behandling av en svårdiagnostiserad, långsamt växande hjärntumör. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Anmälan gäller en patient med återkommande huvudvärk sedan mer än fem år tillbaka, som under oktober 2019 blev försämrad med tillkomst av illamående och psykiska symptom. Vid kontakt med vårdcentralen kom fokus att läggas på den psykiska försämringen och remiss utfärdades till specialist.

Vid förnyad kontakt via närakuten, fem dagar efter det första besöket, framkom inga avvikande fynd vid neurologisk undersökning och patienten fick rådet att avvakta specialistkontakt fyra dagar senare. Dagen efter sökte patienten akutvård på sjukhuset och blev inlagd för observation. Under det första vårddygnet uppstod en akut försämring med påverkat medvetande och behov av intensivvård. Akut utredning med röntgen visade en kraftig tryckstegring i hjärnan. Patienten genomgick en akut neurokirurgisk operation men drabbades trots detta av en bestående hjärnskada.

Utredningen har visat att patienten hade en ovanlig och långsamväxande hjärntumör som förhindrade avflödet av ryggmärgsvätska. Sjukdomsförloppet har varit långsamt, sannolikt över flera år, och variationer i tryckstegringen har troligen gett upphov till återkommande huvudvärksbesvär. Sjukdomen har varit svårdiagnosticerad men bristande kontinuitet och avsaknad av uppföljning vid tidigare kontakter inom vården kan ha bidragit till en fördröjd handläggning.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *