Nyheter

Ge naturen andrum

Nyheter Idag är det internationella FN-dagen för biologisk mångfald. En dag att fira all den mångfald av liv som finns på jorden, men också en väckarklocka för arter utrotas i en rasande hastighet och oerhörd omfattning just nu. Forskarna talar om den sjätte massutrotningen på jorden. Läs (MP) insändaren här

Nyligen släppte Artdatabanken Rödlistan, en sammanställning av alla arter i Sverige som riskerar att dö ut om vi inte hejdar förloppet. Listan innehåller nu 4 746 arter, en ökning med hela elva procent sedan förra listan. Det är nästan ogreppbart. 

Vi befinner oss i en enormt riskfylld situation, för naturens väv är just en väv, och de olika livsformerna är intimt sammanlänkade med varandra och med oss. Inte bara våra medarters liv utsätts för stor fara, utan även vi människor.

Det är ingen slump att en massutrotning av arter sker, utan det är ett resultat av det enorma systemfel vi med politiska beslut har skapat. Men det finns hopp. Sången från sånglärkan, är inte längre en sång från en rödlistad art, då sånglärkan åter bedöms vara livskraftig. Livet vill leva, och vi behöver bara bestämma oss för att ge naturen tid och rum för återhämtning. 

Miljöpartiet har i regering lagt historiskt stora miljöbudgetar och bland annat skapat över 1000 nya naturreservat, satsat på sanering av miljögifter i vattendrag, sjöar och havsbottnar, tagit initiativ till ett globalt kemikalieavtal, restaurerat våtmarker och stärkt skyddet för värdefulla skogar. Även i Region Jönköpings län och länets kommuner verkar MP för att skydda naturens artrikedom. I den nyligen antagna regionala utvecklingsstrategin framgår tydligt att länets rika biologiska mångfald ska värnas. Genom en hög andel ekologiska matinköp i regionen bidrar vi till minskad spridning av gifter i naturen. I regionens remissutgåva till nytt hållbarhetsprogram föreslås att andelen ängsytor kring våra sjukhus ska öka och insektshotell sättas upp. MP Värnamo har bl a arbetat för att kommunen ska skydda bin och andra pollinerare, värna åkermarken och främja ekologisk odling. Mycket görs för att skydda naturens rikedom, men mycket mer måste göras!

Vi vill fira den 22 maj genom att njuta av naturen, inspireras av vyerna och vidderna och våga drömma om en vildare natur. Fakta finns och engagemanget ökar, men klockan tickar. Det som behövs nu är en stark naturpolitik.

Rebecka Le Moine, riksdagsledamot (MP) och talesperson för biologisk mångfald
Sibylla Jämting, regionråd (MP), Region Jönköpings län
Jörgen Skärin, gruppledare MP Värnamo

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *