Nyheter

Handläggare digitaliserar

Nyheter Från och med våren 2019 arbetar miljöhandläggarna på miljö- och byggförvaltningen med tillsynskort. Ett arbetssätt som har lett till förkortade handläggningstider och tydligare kommunikation.

Ett tillsynskort är ett dokument som fylls i och lämnas på plats där eventuella brister och åtgärder kommunicerats direkt med verksamhetsutövaren. Tillsynskorten är lätta att förstå, ingen överflödig text finns med utan fokus ligger på de eventuella brister som inspektören noterat vid besöket. Tillsynskorten går även bra att använda vid uppföljande inspektioner.

Tidigare har inspektören efter att ha gjort tillsyn på en verksamhet skrivit en inspektionsrapport, som innehåller eventuella brister, information om verksamheten, ärendegång m.m. Nu har på förvaltningen istället börjat med tillsynskort.

Arbetssättet har lett till förkortade handläggningstider och tydligare kommunikation. Arbetssättet går hand i hand med ett samhälle där allt fler tjänster blir digitaliserade. Det förenklar både för förvaltningen och för verksamhetsutövarna

Med hjälp av en app i mobiltelefonen tar inspektören ett kort på det ifyllda tillsynskortet som sedan mailas över till administratör för registrering. Verksamhetsutövaren får originalhandlingen direkt på plats.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *