Nyheter

Höjning av ersättningen för sjukresa med egen bil

Nyheter Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö har tagit beslut att höja ersättningen för sjukresa med egen bil från 18,50 till 25 kronor per mil. Höjningen beräknas medföra en ökad kostnad på 1,5 miljoner kronor per år.

Bakgrunden är att Skatteverket har ändrat den skattefria bilersättningen från 18,50 till 25 kronor per mil från årsskiftet 2022/2023. Nämnden har tagit beslut om förändringen för att regelverket för sjukresor i Region Jönköpings län ska fortsätta att följa den skattefria bilersättningen.

– Hela samhället är drabbat av ökade drivmedelspriser så det här är en rättvisefråga. När kostnaden ökar för sjukresor med egen bil så är det viktigt att ersättningen hänger med. Det här är en satsning för att patienterna inte ska drabbas ekonomiskt och för att vi ska ligga i fas med övriga delar av samhället, säger Tommie Ekered (M), ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.

Finansieringen av kostnaden på 1,5 miljoner kronor för 2023 görs genom regionstyrelsens budget för oförutsedda utgifter. I förlängningen kommer höjningen att medföra en utökning av budgetposten för serviceresor. Ändringen av regelverket kommer slutligen att fastställas av regionfullmäktige.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *