Nyheter

Importen ökar mer än exporten

Nyheter På importsidan är det främst värdet av mjölk, kaffe, oljor och fetter, frukt och grönsaker, diverse livsmedel, drycker, kött och spannmål som ökat skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Det är främst värdet av exporten av diverse livsmedel, kaffe, oljor och fetter, mjölk, tobak, kött och djurfoder som ökat.

Vi handlar mest med närliggande länder
De viktigaste marknaderna 2017 för export av jordbruksvaror och livsmedel (exklusive fisk) var Norge, Danmark, Finland, Tyskland och USA som står för 60 procent av den totala värdeexporten. Exporten till:

  • Norge ökade med 5 procent främst beroende på ökningar för tobak och spannmål
  • Danmark ökade med 11 procent främst beroende på ökningar för kaffe samt frukt och grönsaker
  • Finland ökade med 8 procent främst beroende på ökningar för kaffe
  • Tyskland ökade med 9 procent främst beroende på ökningar för kött, mjölk, oljefrön och oljehaltiga nötter samt oljor och fetter
  • USA med minskade med 2 procent vilket främst beror på att värdet av produktgruppen drycker (vodka) minskade med 0,2 miljarder kronor eller närmare 10 procent.

Handelsunderskottet ökade till närmare 61 miljarder kronor 2017 på grund av att den värdemässiga importen ökade mer än den värdemässiga exporten. Om fisk exkluderas uppgick handelsunderskottet till drygt 54 miljarder kronor. Underskottet beror på att många av de produkter som konsumeras inte kan produceras i Sverige.

Taggar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *