Nyheter

Kanske ny bro till Danmark

Nyheter Sverige och Danmark kan få ytterligare en fast förbindelse över Öresund.

Tänkt ny broförbindelse

Trafikverket och danska Vejdirektoratet ska nu titta på möjligheterna för en fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg. Arbetet startar den 1 juli 2018.

Öresundsregionen har 3,7 miljoner invånare och idag färdas gods och varor i allt högre utsträckning över Öresund. Infrastrukturen spelar en avgörande roll för utvecklingen av Öresundsregionen. En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör har diskuterats i många år och nu startar arbetet med att utreda om det kan bli verklighet.

Det är svenska Trafikverket, danska Vejdirektoratet och Transport-, Bygnings- og Boligministeriet som tillsammans ska se över möjligheterna både för vägförbindelse och för kombinerad väg- och järnvägsförbindelse för persontrafik.

Minskad sårbarhet
Med en fast förbindelse minskar riskerna och sårbarheten för trafiken. En pålitlig förbindelse förändrar möjligheterna för utbyte av varor och tjänster och ger kortare restider, bättre tillgänglighet och ökad integration i den norra delen av Öresundsregionen.

– Vi ska grundligt undersöka hur en sådan förbindelse kan etableras och finansieras och vilka effekter den ger, säger Peter Bernström, strategisk planerare på Trafikverket.

Den strategiska analysen sätter nu igång efter ett beslut från de danska och svenska myndigheterna. Det är Transport-, Bygnings- og Boligministeriet samt det svenska näringslivsdepartementet som tar emot utredningen för fortsatt politisk diskussion.

Samsyn mellan länderna
– Utredningen utgår från en samsyn i båda länderna och ligger till grund för vidare diskussion och eventuella politiska beslut kring vidare arbete med en fast förbindelse, säger Peter Bernström.

Analysen av HH-förbindelsen ska bland annat innehålla:

Förslag till möjliga sträckningar.
Bedömning av utvecklingsbehovet av infrastrukturen för väg på den danska sidan och för både väg och järnväg på den svenska sidan.
Beräkningar för konsekvenserna för både person- och godstrafik samt beräkningar av samhällsekonomiska aspekter i projektet.
Beräkningar av brukarefinansiering både för en ren vägförbindelse och för en kombinerad väg- och järnvägsförbindelse för persontåg

Kostnaden för en ren vägförbindelse samt för en kombinerad väg- och järnvägsförbindelse för persontrafik.

Utredningen beräknas ta två och ett halvt år och förväntas vara avslutad 2020. Budgeten för den strategiska analysen är 17,3 miljoner danska kronor, varav 7,3 miljoner danska kronor är tillskott från EU.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *