Nyheter

Kejsarsnitt fördröjdes – Anmälan enligt lex Maria

Nyheter Möjliga brister i kommunikation mellan förlossningspersonal och jourhavande läkare kan vara en orsak till att ett akut kejsarsnitt fördröjdes. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Avsteg från rutin, bristande introduktion för jourhavande läkare samt möjligen bristande kommunikation mellan yrkesgrupper ledde till fördröjning av akut kejsarsnitt. Barnet var svårt medtaget efter ingreppet och var under en längre tid i behov av intensivvård. Det är i nuläget för tidigt att uttala sig om prognosen gällande barnets hälsotillstånd.

Fotnot; Pressmeddelande

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *