Nyheter

Lägst materiell fattigdom i Europa

Nyheter Drygt 1 procent i Sverige lever i allvarlig materiell fattigdom, enligt EU:s definition. Genomsnittet för EU är 7 procent. Utrikes födda och arbetslösa lever i större utsträckning i allvarlig materiell fattigdom än inrikes födda med två inrikes födda föräldrar och jämfört med de som arbetar.

I samband med FN:s internationella dag för att utrota fattigdomen, den 17 oktober, publicerar SCB några av de indikatorer som används av EU för att följa upp risken för fattigdom och social utestängning.

Sverige och Schweiz är de europeiska länder som redovisar lägst andel av befolkningen i allvarlig materiell fattigdom, drygt 1 procent. Bulgarien och Grekland redovisar högst andelar på 30 respektive 21 procent år 2017.

Allvarlig materiell fattigdom innebär att man inte har råd med utgifterna för minst fyra av nio poster. Det handlar exempelvis om att inte kunna betala för oförutsedda utgifter, inte ha råd med tillräcklig uppvärmning av bostaden eller att inte kunna betala skulder inom utsatt tid.

Andelen som lever i allvarlig materiell fattigdom i Sverige har legat på ungefär 1 procent de senaste åren. Det motsvarar drygt 100 000 materiellt fattiga personer i Sverige 2017.

Källa; SCB

Taggar
SCB

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *