Nyheter

Långsammare befolkningsökning

Nyheter Vid utgången av 2018 var Sveriges folkmängd 10 230 185 personer. Det var en folkökning med 109 943 personer fördelat på 50 167 kvinnor och 59 776 män, en minskning med 12,1 procent eller 15 146 personer jämfört med folkökningen året innan

Befolkningen i Sverige ökade av två anledningar. Dels föddes fler personer än det dog, 22 procent av folkökningen, och dels invandrade fler personer än det utvandrade, 78 procent av folkökningen.

Det var främst ett högt invandringsöverskott som låg bakom den svenska folkökningen och så har det varit varje år sedan 1993. Under året invandrade 132 602 personer vilket var en minskning med 8 procent eller 11 887 personer jämfört med 2017. För femte året i rad var Syrien det vanligaste födelselandet bland de som invandrar till Sverige. Under 2018 var det 14 387 personer som invandrade födda i Syrien vilket var en minskning med 36 procent eller 7 940 personer jämfört med 2017. För andra året i rad minskade antalet invandrade födda i Syrien efter några års kraftig ökning.

Inrikes födda, stor invandringsgrupp
Den näst största invandringsgruppen var personer födda i Sverige som återinvandrade till Sverige, 12 805 personer återinvandrade vilket var en minskning med 11 procent eller 1 623 personer.

Det är samma tio länder som var de vanligaste födelseländerna för invandrare både 2018 och 2017. Av dem var det bara invandringen av personer födda i Indien och Kina som ökade. Den största ökningen hade Indien med en uppgång på 28 procent eller 1 594 personer jämfört med 2017. Indien klättrade även en placering på topplistan, från femte till fjärde vanligaste födelselandet bland invandrarna. Totalt invandrade 7 311 personer födda i Indien under 2018.

Samtidigt som invandringen minskade så ökade utvandringen. Under 2018 utvandrade 46 981 personer vilket var 3 procent eller 1 361 personer fler än under 2017. Personer födda i Sverige var den största gruppen utvandrare. De stod för 35 procent av alla utvandringar eller 16 655 personer. Det var en liten minskning jämfört med året innan då 16 760 svenskfödda utvandrade. Av de utrikes födda utvandrarna var personer födda i Finland den största gruppen med 2 059 personer utvandrade.

Till följd av minskad invandring och ökad utvandring minskade invandringsöverskottet med 13 procent eller 13 248 personer. Största minskningen hade personer födda i Syrien, Irak, Sverige och Afghanistan. Dessa fyra länder hade tillsammans ett minskat invandringsöverskott på 13 318 personer. Störst ökning av invandringsöverskottet jämfört med 2017 hade Indien följt av Pakistan och Bangladesh med tillsammans 2 829 personer.

Födelseöverskottet ökade marginellt under 2018
Under 2018 föddes 115 832 barn i Sverige vilket var 0,4 procent eller 416 fler än under 2017. Det föddes 56 298 flickor och 59 534 pojkar vilket motsvarar cirka 106 pojkar per 100 flickor.

Även antalet döda ökade lite jämfört med 2017. Totalt avled 92 185 personer vilket var 0,2 procent eller 213 personer fler än året innan. Något fler kvinnor än män dog. Under 2018 dog 46 769 kvinnor och 45 416 män. Det var något färre kvinnor och fler män än under 2017. Antalet döda var det högsta antalet sedan 2003.

Födelseöverskottet under 2018 var 23 647 personer vilket var en ökning med 0,9 procent eller 203 personer jämfört med föregående år.

Männen fortsätter att öka mer än kvinnorna
Sedan 2015 har männen varit fler än kvinnor i Sverige och den trenden ökade ytterligare under 2018. Det både föddes fler pojkar och invandrade fler män. Under 2018 dog det även fler kvinnor än män vilket även det bidrar till att männen blir fler än kvinnorna i Sverige. Att män blev fler än kvinnor motverkades delvis genom att fler män än kvinnor utvandrade under 2018.

I Stockholms och Uppsalas län blev det för första gången fler män än kvinnor under 2018. I Sveriges 21 län är det numera endast i Skåne och Gotlands län där det bor fler kvinnor än män.

Vid årets slut var männen flest i 254 kommuner. Linköping (3 144), Södertälje (2 091) och Botkyrka (2 010) var kommunerna med störst skillnad. Det är framförallt i de största kommunerna där kvinnorna är fler än männen. Skillnaden i antal mellan könen är också större där. Stockholm (10 054), Malmö (3 353) samt Uppsala (2 450) är de kommuner där det antalsmässigt finns fler kvinnor än män. Ett undantag var Göteborg där männen var något fler än kvinnorna (178).

Folkökningen är främst koncentrerad till de största kommunerna
I 19 av 21 län och 213 av 290 kommuner ökade befolkningen under 2018 jämfört med föregående år. I ett antal kommuner och län ökade befolkningen så att befolkningsgränser bröts. Halmstad kommun passerade 100 000 invånare, Solna passerade 80 000 invånare, Sundbyberg passerade 50 000 invånare, Ystad passerade 30 000 invånare och Årjängs befolkning översteg återigen 10 000 invånare för första gången sedan 1993. Dessutom passerade Lekebergs kommun 8 000 invånare. Bland länen passerade Örebro län 300 000 invånare under året och Västra Götalands län passerade 1 700 000 invånare. Störst folkökning bland kommunerna hade Stockholm (12 393), Göteborg (7 829) och Malmö (5 680).

Fotnot; Källa SCB

Taggar
SCB

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *