Nyheter

Lättnader för företagare vid arbetslöshet

Nyheter Den så kallade femårsregeln mjukas upp. Det har regeringen beslutat. Det innebär att en företagare kan lägga sin verksamhet vilande vid arbetslöshet en gång per tre år istället för nuvarande fem år.

I lagen om arbetslöshetsförsäkring finns en begränsning av företagares möjlighet att få arbetslöshetsersättning vid upprepade uppehåll i näringsverksamheten, den så kallade femårsregeln. Regeln innebär att en företagare som upphör att bedriva näringsverksamhet ska anses vara arbetslös så snart det inte vidtas några åtgärder i näringsverksamheten. Om näringsverksamheten återupptas av företagaren eller en närstående får bedömningen av företagarens arbetslöshet enligt lagen göras tidigast fem år från det att näringsverksamheten återupptogs, om inte näringsverksamheten vid en samlad bedömning har upphört definitivt.

För att stärka enskildas trygghet under covid-19-pandemin infördes bland annat ett undantag i förordningen om arbetslöshetsförsäkring som medförde att femårsregeln inte ska tillämpas. Detta undantag löper ut den 31 december 2023.

Regeringen har beslutat om förordningsändringar som innebär att företagares möjlighet att på nytt lägga en återupptagen verksamhet vilande blir begränsad till tre år i stället för de fem år som framgår av lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Ändringen träder i kraft den 1 januari 2024.

Källa: Pressmeddelande

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *