Nyheter

Mer till pensionärer

Nyheter Från och med den 1 januari 2021 höjs det statliga bidraget till pensionärsorganisationerna med fem miljoner kronor. Det innebär att statsbidraget sammanlagt blir 13 miljoner kronor per år.

Pensionärsorganisationerna fyller en viktig funktion i samhället genom att de tillvaratar pensionärers intressen inom flera samhällsområden. Statsbidraget till pensionärsorganisationerna har legat på samma nivå under lång tid. Det är därför angeläget att nu höja nivån.

Medlen får användas av Socialstyrelsen under 2021 för utbetalning enligt bestämmelserna i förordningen om statsbidrag till pensionärsorganisationer. Syftet med statsbidraget är att stödja pensionärsorganisationer som tillvaratar pensionärsgruppers intressen inom ett flertal samhällsområden.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *