Nyheter

Mer vårkorn än höstvete i år

Nyheter I år odlas spannmål på knappt 1 miljon hektar i Sverige. Förutsättningarna för att så i höstas var sämre än under höstarna 2013-2016.

Höstvetearealen i år är därför drygt 25 procent mindre än 2017, ca 298 000 hektar. I stället för höstvete har jordbrukarna odlat mycket vårkorn. Jämfört med 2017 ökar arealen med vårkorn med knappt 30 procent till 381 700 hektar, vilket innebär att vårkorn är den största spannmålsgrödan i år.

Höstvete är den spannmålsgröda som konsekvent har högst hektaravkastning av spannmålsgrödorna. Under 2014–2017 har skörden av höstvete varit 2,5–3 miljoner ton och höstvete har därmed stått för 45–50 procent av den totala spannmålsskörden. I och med att det är mindre arealer med höstvete i år är det troligt att spannmålsskörden minskar. Med hjälp av medelvärden av hektarskördar för respektive spannmålsgröda och län för de senaste fem åren ger beräkningar att totalskörden av höstvete minskar med nästan 950 000 ton och vårkorn ökar med drygt 400 000 ton jämfört med 2017. Beräkningarna ger också att den totala skörden av spannmål minskar med knappt 500 000 ton i år till cirka 5,5 miljoner ton, jämfört med 2017, visar statistik från Jordbruksverket.

Taggar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *