Nyheter

Michael Claesson från Bankeryd ny ÖB

Nyheter Regeringen har idag utnämnt generallöjtnant Michael Claesson att efterträda Micael Bydén som överbefälhavare när Bydén lämnar sitt förordnande den sista september i år. –Det är en oerhört komplex, men inspirerande uppgift. Jag ser fram emot att tillsammans med all personal, såväl anställda som frivilliga, sätta ytterligare tryck på att leverera försvarsförmåga framåt, säger Michael Claesson, nuvarande chef för Försvarsstaben.

Det är nästan på dagen 40 år sedan Michael Claesson ryckte in som värnpliktig vid Norrbottens pansarbataljon i Boden. Men det var inte hans första kontakt med Försvarsmakten, redan i grundskolan i småländska Bankeryd hade han tagit sikte på en karriär inom försvaret och han var engagerad i frivilligrörelsens ungdomsverksamhet från 15 års ålder.

Idag är han chef för Försvarsstaben men han haft många olika roller genom åren. Bland annat har han varit chef för Norrbottens pansarbataljon på I 19 och för Markstridsskolan, och i omgångar militär rådgivare vid Försvarsdepartementet, utrikesdepartementet och Sveriges Nato-delegation vid Natohögkvarteret i Bryssel.
Michael Claesson var år 2012-2013 kontingentschef för den 24:e svenska kontingenten i ISAF-styrkan i Afghanistan, tillika taktisk chef för den multinationella styrkan Task Force Northern Lights (Regional Command North) något som han själv beskriver som en erfarenhet som varit viktig för sin syn på ledarskap och ansvar.

En av de mest framträdande rollerna som Michael Claesson har haft i Försvarsmakten är som insatschef mellan 2020 och 2023. En tid som kom att bli några av de mest omvälvande åren i modern tid med en pandemi, tillbakagång i fredsarbetet i Afghanistan med en evakueringsoperation som följd och Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Händelser som också fått stor uppmärksamhet i hela världen och som synliggjort Försvarsmaktens kapacitet och förmågor, inte minst i svensk media.
– De senaste årens omvärldsutveckling har påverkat oss alla i någon form. Och det är fortsatt en mycket allvarlig tid vi lever i. Säkerhetsutmaningarna för oss i Sverige och för våra allierade, är många med flera pågående parallella kriser och konflikter, säger Michael Claesson och fortsätter:
– Vi måste fortsätta vår integration i Nato och ta ansvar för våra gemensamma åtaganden med våra allierade och samtidigt ha kraft att utveckla, växa och stärka Försvarsmaktens krigsförband och förmågor. Det är de viktigaste uppgifterna vi har framför oss. Det här är ett förtroende och uppdrag som jag kommer att förvalta med största respekt och beslutsamhet, avslutar han.

Michael Claesson tillträder som ÖB den 1 oktober och befordras i samband med det till general. Men fram till dess kommer han att fortsätta leda Försvarsstaben och stödja nuvarande ÖB Micael Bydén som hans stabschef.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *