Nyheter

November 2023: Kallast i norr sedan 2010

Nyheter Månaden blev kallare än normalt i hela landet, och har i stora delar av Norrland, Svealand och nordligaste Götaland inte varit så kall sedan november 2010...

Långvariga och tidvis kraftiga snöfall gav ovanligt stora snödjup tidigt, främst i södra Norrlands inland, och i slutet av månaden la sig snön även ner över stora delar av Götaland. I samband med lågtryck som passerade i omgångar fördes också mildluft in i korta perioder. Då förekom rikliga mängder regn, främst i södra Norrlands kustland och i sydligaste Götaland där det också slogs ett par novemberrekord.

November i sin helhet blev kallare än normalt jämfört med normalperioden 1991-2020, med ett par milda dagar främst i söder när lågtryck passerade. I Norrland, stora delar av Svealand och nordligaste Götaland har medeltemperaturen vid de flesta mätstationerna inte varit så låg sedan 2010.

Månadens högsta temperatur blev 12,3°C och noterades både på Hallands Väderö i Skåne den 2, och i Lund den 3. Lägsta temperatur blev -33,4°C som noterades i Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen den 22.

I början av månaden rådde det meteorologisk vinter i nästan hela Norrland samt nordvästra Svealand, söder därom var det ännu meteorologisk höst. Ett högtryck över Norrland stärktes den 11 och förde ner kallare luft över landet. I samband med detta avancerade vintern även ner över resterande Svealand och delar av norra Götaland.

I söder bröts kylan av med lågtryck som passerade söder om landet den 14 samt den 16 till 17 och då förde med sig mildare luft. Denna nådde dock inte upp helt till ostligaste Svealand där vintern anlände den 16, utom allra närmast kusten.

Kampen mellan kylan i norr och mildluften i söder fortsatte med kallare luft som återigen tog sig ner över landet den 18. Den 22 förde ett omfattande och djupt lågtryck in mildare luft men endast kortvarigt, då kylan bredde ut sig över landet den 25. Vintern tog då ytterligare ett kliv nedåt i landet och anlände till Götaland, utom lokalt närmast kusten i Skåne och på Gotland. I samband med de kalla dagarna i slutet av månaden uppmättes också på många håll i Götaland temperaturer där man måste gå tillbaka till 1970 och 1980-talen för att hitta lägre temperaturer för månaden.

Källa: SMHI

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *