Nyheter

Patient fick fel läkemedel

Nyheter Brister i arbetsmiljö och stor arbetsbelastning bidrog till att en patient fick fel läkemedel som ledde till högt blodtryck. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan gäller en patient som vårdades på intensivvårdsavdelning på grund av akut sjukdom. Brister i arbetsmiljö och stor arbetsbelastning bidrog till en förväxling av läkemedel så att patienten fick högt blodtryck. När misstaget upptäcktes efter några timmar avbröts den felaktiga läkemedelsbehandlingen och blodtrycket blev normalt.

Patienten drabbades inte av någon skada av misstaget, men har senare avlidit av sin akuta sjukdom.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *