Nyheter

Patient lades inte in – nu Lex Maria anmäls händelsen

Nyheter En patient med blodproppar i lungorna bedömdes kunna återgå till hemmet, men skulle enligt rådande rutiner lagts in för observation. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Anmälan gäller en patient som söker akutmottagning på grund av plötsligt insättande andfåddhet och smärtor vid djupandning. Patienten genomgår en röntgen av lungornas blodkärl som visar blodproppar. Behandling sätts in och det görs en bedömning att patienten kan återgå till hemmet, men denne uppmanas att söka akut vid eventuell försämring.

Ett dygn senare söker patienten akut igen på grund av  fortsatta smärtor och läggs då in för vård.
Enligt rådande rutiner så skulle patienten ha lagts in och observerats redan vid det första besöket, för att kontrollera såväl behandling som dess effekter. I detta fall drabbades inte patienten av några komplikationer.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *