Nyheter

Rachel De Basso (S) debatterar kompetensförsörjning

Nyheter Rachel De Basso (S)  är regionrådskandidat och har sänt oss en debattartikel som publiceras här i sin helhet:

Rachel De Basso, Socialdemokraterna. Foto: Simon Johansson

Rachel De Basso (S):

Tydligare politisk ledning ger regional tillväxt  Det finns en enorm potential och kraft när olika aktörer går ihop, samverkar och samarbetar. Det kan inte ske någon regional utveckling om de olika aktörerna i Jönköpings län agerar själva.

I Jönköpings län är det stor brist på arbetskraft. Det saknas vårdpersonal och näringslivet skriker efter nya kompetenta medarbetare. Bristen på personal hotar den regionala tillväxten.  Det är här alliansledningen i Region Jönköpings län så tydligt har misslyckats. Moderaterna som leder arbetet saknar nytänkande, driv och engagemang.

Det finns ingen samordning eller gemensam målbild för hur vi bäst utvecklas. Det behövs ett nytt politiskt ledarskap.  Ett utvecklat och brett näringsliv är nyckeln för ökad tillväxt. Inom Jönköpings län finns ungefär 1500 företag som tillsammans exporterar varor för drygt 40 miljarder kronor per år. Den socialdemokratiskt ledda regeringen förstår det här värdet av exportberoende företag.

Regeringen vill därför skapa ännu bättre förutsättningar för export och internationalisering genom att investera i ett exportcentrum i Jönköpings län.  Jönköping University bidrar på flera sätt till regional tillväxt. Studenterna kommer till länet under studietiden och många stannar sedan kvar och arbetar inom exempelvis vård, omsorg, teknik, ekonomi eller skolan.

Jönköping University bidrar även med innovativ forskning och utveckling. Science Park hjälper sedan till att utveckla innovationer och produkter. Därför ser vi socialdemokrater att det är viktigt att högskolan får fler utbildningsplatser och att forskningsanslagen ökar. Det behöver även inrättas nya yrkesutbildningar för att möta behovet av kompetens.

Vi socialdemokrater vill leda Region Jönköpings län och ska tillsammans med länets 13 kommuner, näringslivet, Jönköping University, Science Park, Länsstyrelsen och andra samhällsaktörer skapar bättre förutsättningar för regional utveckling. Det kommer skapa nya arbetstillfällen som i sin tur genererar ökade skatteintäkter som behövs för att finansiera välfärden. Så möter vi morgondagens behov av kompetent arbetskraft inom både offentlig sektor och näringslivet.
Rachel De Basso (S)
Regionrådskandidatunkt mitt i staden!

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *