Nyheter

Regeringen vill utreda äldrelagen

Nyheter Idag omfattas två miljoner pensionärer av äldreomsorgens insatser enligt socialtjänstlagen. Regeringen vill sätta mer fokus på äldre och ger därför i uppdrag att utreda behovet av att äldre får en egen lagstiftning.

– Vi vill att utredningen finner en form som ger bästa möjliga förutsättningar för äldre att kunna få leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Äldre bör ha rätt att få en sammanhållen och effektiv vård och omsorg och att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra, säger äldreminister Lena Hallengren.

– Jag minns när förskolan gjorde resan från att vara en del i socialomsorgen till att bli en egen skolform. Det blev en skjuts för förskolans pedagogiska kvalitet och ett bättre fokus. Jag tror att det är dags för äldreomsorgen att göra en liknande resa och det är värt att titta på en äldrelag, säger Lena Hallengren.

Socialtjänstlagen är en ramlag som tillkom 1982 och som utgör grunden för socialtjänstens verksamhet i Sverige. Barn och unga, missbrukare, funktionshindrade, brottsoffer är några av de grupper som ingår i lagen utöver gruppen äldre. En femtedel av Sveriges befolkning är idag över 65 år. Samtidigt förväntas gruppen äldre över 80 år öka med över 50 procent de kommande tio åren.

Mot denna bakgrund och att de äldre har olika behov av stöd, service, vård och omsorg, anser regeringen att det finns skäl till att se över och analysera vilka för- och nackdelar som finns med att samla alla bestämmelser om äldreomsorg i en särskild lag. Regeringen anser att det är angeläget att på nationell nivå verka för likvärdighet över hela landet.

Regeringen har därför gett regeringens särskilda utredare Margareta Winberg, som utreder framtidens socialtjänst, i uppdrag att även utreda om det behövs en särskild lagstiftning för alla beslut om äldreomsorg och andra insatser för äldre.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *